Girişimcilik 29 EKİM 2016 / 11:43

Ashoka Gala Gecesi gerçekleştirildi.

3 sosyal girişimci küresel Ashoka ağına katıldı.

Dünyanın önde gelen sosyal girişimcilerinden Andreas Heinecke'den (Ashoka Fellow, Karanlıkta Diyalog kurucusu) sosyal girişimini İstanbul dahil 150 şehirde 10 milyon kişiye ulaştıran Ashoka Almanya ve Avrupa Direktörü Matthias Scheffelmeier'la sosyal girişimcileri iş dünyasıyla buluşup her iki tarafın da sosyal ve ekonomik etkilerini nasıl en yükseğe çıkarabileceklerini açıkladı.  

Bu gecede 3 sosyal girişimci küresel Ashoka ağına katıldı.

Abdülhalim Demir , Tekstil işçileri Komitesi  :Abdülhalim henüz çocuk yaşta çalışmaya başladığı tekstil sektöründeki sağlıksız ve güvensiz çalışma şartları ve meslek hastalıkları üzerine yaptığı çalışmalarla Türkiye’de kot kumlama yönteminin tamamen yasaklanmasını sağladı. Meslek hastalıkları ve çocuk işçiler üzerine çalışmalarını sürdüren Abdülhalim, doktorları, sendika yetkililerini, sanatçıları, moda tasarımcılarını, medyayı, iş verenleri, ve sayıları 10 milyonu bulan tekstil işçilerini kapsayan geniş bir kitleyle beraber tekstil sektörünün daha adil, sağlıklı ve güvenli bir hale gelmesi için çalışıyor

Yaşar Adnan Adanalı , beyond İstanbul : Mekanda adaletin, demokrasinin önemli bir bileşeni olduğuna inanan Yaşar, kentle ilgili çalışmalarını Beyond İstanbul (Mekanda Adalet Derneği) çatısı altında sürdürüyor. Yaşar, tüm değişim süreçleri gibi kentsel dönüşümde de yurttaş katılımı ve ortak faydanın merkeze konması gerektiğini düşünüyor, yıllardır bu konuda bilgi ve örnek pratikler üretmeye devam ediyor. Beyond İstanbul’da kentliler, mimarlar, tasarımcılar, şehir planlamacıları ve daha bir çok paydaşı bir araya getiren Yaşar ve ekibi, insan odaklı çözümler sunmanın yanı sıra oluşturdukları Umut Arşivi ile iyi örnekler toplamaya ve umudu çoğaltmaya devam ediyor

Burak Ülman , Başka bir Okul Mümkün : Burak ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği Türkiye’deki eğitim sisteminin köklenmiş problemlerine dikkat çekiyor; yalnızca öğretmenleri ve velileri değil, çocukları da planlama ve uygulamaya dahil eden bir eğitim sistemi öneriyor. Paydaş katılımını ön plana çıkaran bu sistem sayesinde çocuklar demokratik ve ekolojik öğrenme ortamında birey olduklarının farkına varıyor. Kooperatif olarak işleyen BBOM okullarında çocuklar girişimcilik, empati, ekip çalışması, yaratıcılık, farklılıklara saygı gibi beceriler elde ediyorlar.

ETİKETLER : Ashoka

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics