Görüş 09 TEMMUZ 2017 / 07:56

“Eve Kadar Hızlı İnternet” ama nasıl?

*Huawei Erişim Network Sistemleri Uzmanı Max Zhuang

Birbirinden farklı ve yenilikçi hizmetler ile video uygulamalarının hızla gelişimi ile yüksek genişbant bant genişliğine olan talep de hızla artıyor. FTTH (Fiber-to-the Home, Eve kadar Fiber), dünya çapında tüm operatörlerin yüksek hızlı genişbant hizmetlerini sağlayabilmek için benimsenen birkaç altyapı yöntemlerinden biri olarak kullanılıyor. Buna ek olarak uçtan uca fiber altyapısına ilişkin yüksek altyapı maliyetleri ve son 100 metrelik eski kabloların (bakır ya da koaksiyel) değiştirilmesinin getirdiği zorluklar, çoğu operatörün fiber yatırımları konusundaki cesareti kırmış durumda. Tam anlamıyla kusursuz bir şekilde kurulmuş bir fiber altyapısının yatırım dönüş süresinin uzun olması ise operatörlerin fiber altyapıya daha da mesafeli durmasına sebep olabiliyor.
Genişbant hizmetlerine son kullanıcı açısından baktığımızda, önemli olan bağlantının fiber, bakır ya da koaksiyel kabloya bağlı olup olmamasından çok hızlı ve güvenilir olması olarak öne çıkıyor. Operatörler tarafında ise network yatırımı, yüksek getiri beklentisi oluşturuyor. Yüksek getiri beklentisinin detayına bakarsak, uygulanabilir bir yatırım maliyeti, yatırımın hızlı ve verimli bir şekilde uygulanması ve yatırımın maliyetinin makul bir sürede geri dönmesi olduğunu söyleyebiliriz. Son kullanıcı ve operatörlerinde önceliklerini birlikte ele aldığımızda is ortaya çıkan ortak payda “hızlı yatırım geri dönüşü olan hızlı bağlantı” kavramı oluyor. Dolayısıyla FTTH terimini bu yönden ele alırsak, “Fast-to-the-Home, Eve Kadar Hızlı” ifadesini; kullanıcılara hızlı genişbant bağlantı ve buna bağlı operatörlere hızlı yatırım geri dönüşü olarak tanımlayabiliriz. 
Telefonla iletişim hizmetlerinin altın çağını yaşadığı günümüzde pek çok hane halihazırda “iki telli” bakır kablo altyapısını kullanıyor. Bakır erişim teknolojilerindeki son gelişmelerle bakır kablolar, operatörler tarafından yüksek hızlı genişbant servislerini  genişletmek için sadece fiber kapsamını erişim şebekesinin besleme ve dağıtım  noklarına eriştirmesi yetecektir . Son kullanıcının hanelerindeki mevcut bakır kablolar değiştirilmeden bırakılabilir. Bu yöntemle kullanıcıların bulunduğu lokasyonlara fiber kablolama yapmak için gereken zaman ve maliyetlerden tasarruf sağlanabilir. Bu yöntem sayesinde operatörler, hızlı genişbant hizmetleri sunabilmek için gerekli hızlı ve ekonomik ağları kurmak amacıyla fiber ile bakır kablo arasında entegre ve sinerjik bir yapı sağlamış olacaktır.

Değerli Ev Genişbant Kullanıcılarını Tanımlamak için Büyük Veri Analizi
Operatörler yatırımların verimliliğini daha da artırmak için, ağ kurmadan önce değerli kullanıcıları belirleyerek, talep üzerine ağ kurarlar.  Dünyanın çeşitli bölgelerinde hassas şebeke yatırımları için farklı stratejiler benimseniyor. Bu stratejilerin genel olarak aşamaları şöyle gerçekleşmektedir:
Potansiyel kullanıcıları ve değerli toplulukları analiz etmek ve belirlemek
Bu toplulukların değerlerine dayalı pazar geliştirme hedeflerini belirlemek
Hassas pazarlama, ağ planlaması ve inşaatı teşvik etmek 
Hassas ağ yatırımları özellikle aşağıdaki üç aşamaya odaklanıyor:
Öncelikle, değerli kullanıcıları tanımlamak için büyük verileri analiz etme: Bu, müşteri kitlesi ve ağ verilerini, internet taraması ile elde edilen bilgileri ve üçüncü tarafların verilerini (hükümetler, endüstriler ve OTT sağlayıcıları gibi) önceliklendirmeyi ve daha sonra lokasyon, tüketim, rekabet, gelişme ve envanter gibi önemli endeksler üzerine odaklanarak değerli bilgiyi süzmekten geçiyor.
İkinci olarak, genişbant ev kullanıcı kitlesinin kapsamlı değer endekslerini nesnel olarak değerlendirmek için matematiksel modeller geliştirmek ve büyük verileri kullanmak. Bu endekslere dayanarak, farklı topluluklarda genişbant ev kullanıcılarının gelişim hedefleri hesaplanabilir. 
Üçüncüsü ise, mevcut toplam operasyon maliyeti (TCO), Net Bugünkü Değer (NPV-NBD) modeli gibi mevcut genişbant ev şebekesi kapsama, teknoloji seçimi ve finans modellerine dayanan model bant genişliği ivmesi, yeni FTTx yapısı ve fiber-bakır entegrasyonu ile ilgili teknolojileri derinlemesine değerlendirir. Böylece, farklı kesimler için kesin sabit genişbant altyapı planlamaları ve kurulum çözümleri sağlanabilir.
 
Doğru Ev Genişbant Yatırımlarını Belirlemek için Planlama Uygulaması
Huawei'nin Akıllı CAPEX çözümü, ev genişbant yatırımları için uNetBuilder'ı (temel planlama aracı) kullanıyor. Çok boyutlu veri girişi ve büyük veri analizine dayanan uNetBuilder coğrafi bilgi sistemiyle (GIS) eşleşerek canlı şebekelerle ilgili gerçek zamanlı bilgileri hızlı bir biçimde görüntüleyebiliyor. Operatörler, bu aracı kullanarak topluluk değer endekslerini hesaplayabilir, rafine edilmiş kalkınma hedeflerini belirleyebilir ve ev ağlarını doğru bir şekilde planlayabilir. 
Akıllı CAPEX çözümü operatörlere birçok fayda getirebilir; Örnegin çözüm sayesinde satış birimleri ev genişbant kullanıcı artışı için net hedefler belirleyebiliyor. Ağ planlama ve ağ kurulumu birimleri ortak çalışma ile planlama  ve doğru  yatırımlar yapabilecektir. Bu sayede değerli kullanıcı topluluklarına servis götürme süreci kısaltılabilecektir.  Network Operasyon ve Yönetim Birimi, şebeke kapsama, yetenek ve kalite ile ilgili sorunları proaktif olarak tespit etmek için şikâyet verilerini, hız değişim istatistiklerini ve ısı haritalarını kullanabilir. Ayrıca, pazarlama bölümleri, çok boyutlu verileri kullanarak ev genişbant kullanıcılarına yönelik dogru ve etkin pazarlama verimliliğini artırabilir.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics