Görüş 30 ARALIK 2017 / 09:22

Gebze Organize Sanayi AKILLI Bölgesi

*Engin Işık
Hedefimiz “Katılımcılarımız için değer yaratmak, değer yaratmak için teknolojiyi doğru kullanmak’’ mottosuyla katma değer oluşturmak ve fark yaratmaktı. Biz, bu hedef doğrultusunda Türkiye'deki ilk servis sağlayıcı bağımsız fiber optik kampüs hizmet ağımızı kurarak, 2007 yılı itibariyle kendi fiber optik şebekemiz üzerinden teknoloji hizmetleri vermeye başladık.
 
Operatörlere ayrı ayrı altyapılar kurdurmak yerine, hazırlanan tek altyapı üzerinden yönetilen model ile tüm servis sağlayıcıları GOSB Yönetim Merkezi’nde POP noktası kurmaya davet ederek iletişim hizmetini tek bir merkezde topladık. Ülkemizde var olan telekomünikasyon altyapılarının en etkin şekilde kullanılması, tüm şirketlere adil olarak eşit şartlarda sunulması ve mükerrer yatırımlarla kaynakların boşa harcanmaması hedefimizin, telekomünikasyon sektöründeki öncü şirketler tarafından benimsenmesi ve “Ortak Altyapı Şirketi” kurulması çalışmalarının başlamış olması, 2007 yılında ortaya koymuş olduğumuz vizyonumuzun değerinin yansımasıdır. Ayrıca, 10 yıldır tek savunucusu olarak düşündüğümüz ve desteklediğimiz modelin ülkemizde uygulanma girişimlerinin olmasını da ilerlediğimiz yolda bıraktığımız izlerin tezahürü olarak görüyoruz.
 
Biz, GOSB olarak, Katılımcılarımızın dünya standartlarından daha ileri seviyede hizmet alabilmesini hedefliyoruz ve sunduğumuz hizmetlerde teknolojiye öncelik vererek katma değer üretmeye gayret ediyoruz. Her katılımcımıza 1 Gbps internet hizmeti verebilecek altyapıya sahipiz. Akamai 2017 raporuna göre, dünyanın en hızlı internet bağlantı hızına sahip ülkelerini incelediğimizde, Güney Kore 28,6 Mbps ortalama geniş bant internet hızı ile birinci sırada bulunurken, ülkemiz 7,6 Mbps ortalama internet hızı ile 75. sırada yer almaktadır. GOSB katılımcısı ise 10 yıldır dünya ortalamasından daha hızlı bir şekilde bilgiye erişim sağlıyor.
 
Gelişen teknolojiyi iş süreçlerimize adapte ederek akıllı bölge olma hedefimiz çerçevesinde; bilgi, iletişim ve operasyonel teknolojilerinin yönetileceği teknoloji merkezi olan “GOSB Kule” projemizi 2017 yılında tamamladık.
 
Toplu alım gücümüz sayesinde katılımcılarımıza Türkiye’de verilebilecek en teknolojik hizmeti, en kaliteli ve en uygun fiyata vermeyi hedefleyen anlayışımız ile, firmalarımızın haberleşme maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlayarak, rekabet üstünlüğüne katkı yarattık. Mevcut know-how ile katılımcılarımızın ihtiyaçlarını harmanlayarak, Türkiye’de bulunan OSB’ler içinde ilk veri merkezini kuran OSB olduk. 10 yıldır katılımcılarımıza kendi fiber optik şebekemiz üzerinden haberleşme hizmetleri sunuyoruz. TIER-3 standartlarına göre tasarım ve kurulumu geçekleştirilmiş, konsolidasyon ile maliyeti paylaştırılmış veri merkezinden ise replikasyon, arşivleme, yedekleme, iş sürekliliği ve felaket yönetimi hizmetlerini sağlayacağız.
 
“GOSB Kule” içinde, veri merkezi hizmetlerimiz dışında Haberleşme, SCADA, OSOS, MOBESE, PTS 7/24 kontrol edilmekte ve bu sayede bilgi, iletişim ve operasyonel teknolojiler bütünleşik olarak yönetilmektedir.

*GOSB Bilgi Teknolojileri Müdürü
BİLİŞİM GRUBU Kurucu Üyesi