Görüş 16 NİSAN 2018 / 12:01

TBD’nin arama konferansında, Türkiye’nin dijital kalkınmada öncelikli konuları belirlendi

Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğum Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Genel Başkanı Rahmi Aktepe yönetiminde sadece etkinlik düzenlemekle yetinmeyip, sorunlara çözüm arayışlarına da odaklanıyor. Bu bağlamda, dijital kalkınmamızda öncelikli konuların belirlenmesi için 8 Nisan günü bir arama konferansı düzenlendi. Belirlenen sorunlar, 21-22 Kasım’da yapılması planlanan “35. Bilişim Kurultayı”nda ele alınıp çözüm önerileri geliştirilecek.

Bilişim şirketlerinden, bürokrasiden, üniversitelerden yirmiye yakın katılımcıyla gerçekleştirilen arama konferansında, altı öncelikli konu belirlendi. Sonuçları, benim de katıldığım toplantıdaki notlarımdan aşağıda özetliyorum.

Birincisi, strateji/yönetişim başlığı altında, vizyon ve politikaları da içeriyor. Katılımcıların oylamaları sonucu açık ara önde olan bu sorunu, toplantıda da ortaya koyduğum şu örnek büyük ölçüde açıklıyor: “2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı.” Bu strateji belgesi Cevdet Yılmaz’ın Kalkınma Bakanlığı sırasında hazırlandı, ama 2016’da Kalkınma Bakanı olan Lütfi Elvan’ın döneminde uygulanması gerekti. Bu dönemde, yıllık izleme raporu yayımlanmadığı gibi, şu anda ne başarıldı ne başarılamadı ve neden gibi soruların yanıtları bilinmiyor. Başka örnekler de verdim. Yani, hükümet strateji adı altında çok sayıda belgeyi baştan medyatik bir şekilde kamuoyuna sunmakla yetiniyor, devamı gelmiyor, akibeti bilinmiyor. Dolayısıyla, sorun strateji eksikliği değil, stratejilerin geliştirilmesine ve başarıyla uygulanmasına ilişkin yapılması gerekenler ile, yönetişim ile ilgili.

İkinci önemli konu, eğitim ve insan kaynakları başlığı altında, istihdam, yeni meslekler ve yeni becerileri de içeriyor. Uzun vadede sonuç alınacak eğitim politikalarından çok, kısa vadede elde edilebilecek beşeri sermayeyi geliştirmek için gerekli uygulama ve politika ihtiyaçları dile getirildi. Ayrıca, çok hızlı ve yıkıcı değişimin yaşandığı çağımızın ortaya çıkardığı ileriye dönük vizyon ve proaktif önlemler ihtiyacı vurgulandı.

Üçüncüsü, birinci sorun ile yakından ilgili olan izieme ve denetleme eksiğidir.

Dördüncüsü, eko-sistem adı altında, üretim, Ar-Ge, sürdürülebilirlik, sinerjik işbirlikleri, pazar, destekler ve teşvikleri içeriyor.

Beşincisi, toplum başlığı altında, sayısal uçurum, dezavantajlı gruplar, farkındalık, katılım/dışlanma, sosyo-kültürel yapı, yaşam boyu öğrenimi içeriyor.

Altıncı önemli grup, altyapı başlığı altında teknoloji, kurumsallık, STK boyutlarını içeriyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics