Görüş 19 MART 2018 / 10:26

Üretim geleceğine hazır değiliz ama dijital dönüşüm söylemleri devam ediyor

Dünya Ekonomik Forumu, Davos zirvesi öncesinde, Ocak ayında “Üretimin Geleceğine Hazır Olmak 2018” raporunu yayımladı (http://bit.ly/2p4ycxW). Nesnelerin interneti, yapay zeka, katmanlı üretim (3 boyutlu yazıcı), robotlar gibi yeni teknolojiler, işletmeleri üretim tekniklerinde, iş modellerinde ve değer zincirlerinde önemli değişiklikler yapmaya zorluyor. Bu rapor, ülkelerin bu değişiklikleri yapmaya ne kadar hazır olduklarını ölçmeyi amaçlıyor.

Rapor 100 ülkeyi iki boyutta inceliyor. Birincisi, ülkenin şimdiki üretim yapısının durumu (ne düzeyde kompleks olduğu; ölçeği). İkincisi, üretimin sürükleyici gücünü belirleyen unsurların durumu (inovasyon ve teknoloji; beşeri sermaye; dış ticaret ve yatırım; kurumsal çerçeve; sürdürülebilir kaynaklar; talep yapısı). Bu incelemeye göre yapılan sıralamada, en öndeki 25 ülke üretimin geleceğine hazır olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, şimdiki üretim durumuna göre 32. sırada, üretimi sürükleyici unsurların durumuna göre ise 57. sırada. Yani, ülkemiz geleceğin üretim sistemi için hiç hazır görünmüyor.

Durumumuz böyleyken ve geçtiğimiz aylarda TÜSİAD ve TÜBİSAD arka arkaya dijital dönüşüm üzerine raporlar yayımladıktan sonra, bu konular üzerine ülkemiz yönetimi hangi açıklamaları yaptı?

BST Bakanı Faruk Özlü, 8 Mart günü Akdeniz Ekonomi Forumu’ndaki konuşmasında, Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasında son noktaya gelindiğini ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağını belirttikten sonra, “Dijital devrimin öncü ülkelerinden birisi olacağız” diye vurguladı ve bir kez daha “Endüstri 4.0’ı ıskalama lüksümüz yok” dedi (http://bit.ly/2pb7Wkv). Bir yılı aşkın süredir hazırlanmakta olduğu açıklanan yol haritasını merakla bekliyoruz. Fakat, bu konuda iddialı ülkelerin yaptığı gibi, önceden bir taslak hazırlanıp kamuoyunda tartışılması çok daha yararlı olurdu. Bakan Özlü’nün konuşmasında da tartışmayı teşvik edici somut bir bilgi yer almıyordu.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics