Dosya Güvenlik 15 HAZİRAN 2015 / 10:54

“Sorgulama sürecinden geçmeden hizmet seçilmemeli”

Acronis Türkiye Müdürü Nihat İmşir

Kurumların bulut bilişime geçiş trendi yükselen bir ivmeyle devam ediyor, ancak bulut üzerindeki verilerin korunmasına yönelik artan hassasiyet bulut hizmetinin seçiminde ciddi sorgulamalar yapılmasını da zorunlu kılıyor. Yapılacak sorgulamalarda bulut hizmetinin satın alınacağı servis sağlayıcının gerek sunduğu hizmet gerekse bulut altyapısı açısından deneyimli ve başarılı bir geçmişinin olması, Hizmet Seviye Anlaşmalarının (SLA) varlığı ve buna uyum sağlanması  kontrol edilmelidir. Verilerin, buluta ya da buluttan transferinde, kabul edilen standartlarda kriptolandığından, kullanıcı adı/şifre ile girişin varlığından emin olunmalıdır. Servis sağlayıcının kullanılan tüm güvenlik sistemini kapsamlı ve anlaşılır biçimde anlatması istenmelidir. Bulutlar farklı ülkelerde yer alan sunucularda barındırılıyorsa söz konusu devletlerin genel ya da farklı endüstrilere yönelik düzenlemeleri araştırılmalıdır. Son önemli nokta ise verilerin yedeklenmesidir. Verilerin iki  katmanda, hem kurum ortamındaki sistemlere hem de buluta yedeklenmesi veri korunması açısından son derece önemlidir.

“İzinler atlanmamalı”

Kurumların mobiliteye geçişinde mobil kullanıcıların kurumsal dosyalara, dokümanlara ve diğer dijital varlıklara erişiminin ve bunların gerek kurum içindeki çalışanlar gerekse kurum dışındaki iş ortakları ya da müşterilerle paylaşımının BT birimlerinin tam kontrolünde, belirli izinler dahilinde gerçekleştirilmesi önem taşıyor. BT birimleri mobilite için seçecekleri çözümde öncelikle kurumun güvenlik politikalarını ve kontrollerini kullanıcı, uygulama ve veri bazında tanımlayabilmelidir.  Kullanıcıların ilgili dokümanlara erişim, senkronizasyon, kullanım ve paylaşım yetkilendirmeleri detaylı biçimde yapılabilmelidir. Bu bağlamda seçilecek çözümün BT birimlerine hem içeriği hem de kullanıcı hareketlerini  tam kontrol edebilme imkanı vermesi önemlidir.  Acronis'in Acronis Access Advanced   Güvenli Mobil Veri Erişim ve Paylaşımı çözümü mobil kullanıcıların herhangi bir mobil cihazdan ihtiyaç duydukları dosyalara güvenlik endişesine yer bırakmadan erişmelerine, dosya senkronizasyonu gerçekleştirebilmelerine ve paylaşımına imkan vermektedir. Çözümler müşteri ortamına kurulduğundan BT yönetimleri içeriği eksiksiz biçimde kontrol edebilir, güvenlik ve uygunluğun sağlanmasını, çalışanların kendi cihazlarından kurumsal sistemlere güvenli bir biçimde bağlanmasını (BYOD) güven altına alabilir.

 
ETİKETLER : 1026

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics