Dosya Güvenlik 02 ŞUBAT 2015 / 09:00

Güvenliğin anahtarı çevre gözlemleme

Geçmişten günümüze, dünyanın her tarafında değişik amaçlı olmak üzere, fiziksel ve sanal ortamlarda saldırılar oluyor. Fakat gelişen teknolojiyle beraber güvenlik açıklarının ağırlıklı olarak sanal ortamlara kaydığını ve artarak devam ettiğini eklememiz gerekiyor. Bunlar genel olarak profesyonel ve içeriğinde ticari ve devletlerarası amaçlar olanlar ile daha amatör, kişisel saldılar bulunuyor. Birinci tipteki saldırılar hâlihazırda en yoğun karşılaşılan saldırı tipi. Web siteleri, çevrimiçi oyunlar, cep telefonu, e-posta, sosyal medya ve iletişim ortamları ile bir kişi veya grup tarafından yapılan siber saldırılarının, fiziksel saldırıların sanal ortama taşınmış hali olduğunu söylemek mümkün.

Güvenlik çözümleri birbirleriyle konuşmalı

Güvenlik kavramı sanaldan fiziksele, oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Teknoloji de bu geniş alanı kapsayacak çeşitlilikte gelişiyor. Siber güvenlikten güvenlik algoritmalarına, tehdit yönetiminden kimlik ve sertifika yönetimine, parmak izi, parmak damar izi, göz damar izi, iris tanıma ve 3 boyutlu yüz tanımanın dahil olduğu biyometrik güvenlik çözümlerinden kurumsal ve ulusal kimlik kartlarına ve güvenlik algılayıcıları ile kameralarına kadar geniş bir ürün yelpazesiyle çağdaş güvenlik tehditlerine karşı olabilecek en yüksek koruma seviyesine sahip olmak mümkün.

Farklı süreçlerde kullanılan farklı güvenlik çözümleri bir bütün olarak birbirleriyle konuşamadığı takdirde, kurumun yeterli güvenlik seviyesi sağlanamıyor. Örneğin bir A firmasından akıllı kart geçiş kontrol sistemi, B firmasından CCTV sistemi alınıyorsa, bunlar birbiriyle uyumlu çalışmazsa sıkıntı ve güvenlikte boşluk yaratacak, kullanıcı ortak yönetim platformu ve karar destek sistemine sahip olmadığı için bu problemleri tespit dahi edemeyecek. Bu yüzden bütünleşik olması avantajlıdır. Bütünleşik güvenlik kavramı; veri güvenliğini, bağlantı güvenliğini, doküman güvenliği, kişisel bilgisayar güvenliği gibi kavramları kapsamalı.

 

Biyometri veri güvenliğinde öne çıkıyor

Önemli verilerin ve fiziksel alanların korunması, o verilere ulaşacak kişilerin kimliklerinin kesin olarak doğrulanmasıyla mümkün olabiliyor. Biyometri bu alandaki gelişmelerin en önemlilerinden biri. Örneğin parmak izi analizi, yüzyılın başında güvenlik önlemi olarak devrimsel niteliğe sahip bir yenilikken, günümüzde ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldı. İnsanların kopyalanamayan ve eşsiz nitelikteki özelliklerini temel alan biyometri bilimi de bu alanda gerekli gelişimi göstermiş ve parmak izi analiz sistemlerini tamamen elektronik altyapılarla tanıştırarak AFIS (Otomatik Parmak İzi Tanıma Sistemi) kavramını yarattı. AFIS günümüzde adedi 100 milyonu aşan sorgulamaların hızını 1 saniyenin altına çekebildi. Bu sayede suçla ilgili olaylar toplumun yoğun katılım gösterdiği ve insan sayısının fazlalığıyla dikkat çeken ortamlarda dahi önlenebildi. Benzer güvenlik seviyesi yüksek entegre sanal ve fiziksel erişim platformları kullanıldığında, ağırlıklı olarak personelden gelecek iç tehditler, kurum politika yönetim modülleri ile en aza indirildi.

Çevre gözlemleme gelişiyor

Gelişim kaydeden bir başka alan da çevre gözlemleme oldu. Potansiyel tehdit unsurlarının fotoğrafını çekmek için kullanılan, akıllı ve kablosuz algılayıcılardan oluşan kriptolu haberleşme ağ alt yapısında, çalışan entegre sistemler bu alanda fark yarattı. Sistemdeki algılayıcılar, hareket, nem, sıcaklık gibi farklı tipteki bilgileri kaydediyor, tarih ve saat bilgileri her bir bilgi parçasına ekleniyor. Sürekli işlevsel olan bu sistemler sınır gözetleme sistemlerinde, kritik altyapı içeren petrol ve gaz üretim/dağıtım, nükleer ve endüstriyel tesislerde, alan ve tesis güvenliği konularında kullanılıyor.

ÖLÇSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burak Sondal
ETİKETLER : 1007

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics