Güvenlik 20 MART 2013 / 13:36

Teleperformance’dan sertifika adımı

Çağrı merkezi servis sağlayıcısı Teleperformance, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standart olan ISO/IEC 27001 sertifikasını ve kredi kartıyla işlem yapan firmalar için kritik bir rol üstlenen PCI DSS sertifikasını aldı.

Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standart olan ISO/IEC 27001, kurumların risk yönetimi ve risk işleme planları, acil durum olay yönetimi prosedürleri ve iş devamlılığı planları hazırlamasını ve bu uygulamaları süreç boyunca kayıt altına almasını gerektiriyor.

Global kredi kartı şirketlerince oluşturulan PCI DSS ise, kredi kartı verisi depolayan veya işleyen şirketlerin güvenli bir platform oluşturmaları için hazırlanmış bir standart. Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı olarak bilinen PCI DSS, firmalara gizlilik ve güvenlik kurallarına uyma noktasında önemli bir taahhüt yüklediği için, kurumsal güvenlik teminatının da yapı taşlarından birini oluşturuyor.

Teleperformance Türkiye Bilgi İşlem Sistemleri Güvenlik Direktörü Seval Demir, Teleperformance'ın güvenlik anlayışı ve uygulamalarına dair şunları söyledi:
"Hizmet kalitesi kadar önem verdiğimiz bir diğer konu da, Teleperformance olarak müşterilerimizin ve şirketimizin bilgilerini korumak. Artık kurumların uluslararası bilgi güvenliği standartlarına sahip olmaları bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Bu gerçek, güvenlik odaklı çalışan Teleperformance olarak bizim için bir rekabet avantajı anlamına geliyor. Bu nedenle bilgi varlıklarına yönelik güvenlik uygulamalarını ve standartlarını çok ciddiye alıyoruz ve sistemlerimizi güncelleştirmek adına bu alandaki gelişmeleri sürekli takip ediyoruz."

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics