Dosya Güvenlik 27 EKİM 2015 / 13:15

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı 30 Ekim'de ve ücretsiz

Güvenliğin konuşulduğu konferansa BTK Başkanı ve ODTÜ Rektörü gibi önemli kişiler katılacak.

Bilgi güvenliği alanında, ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel çalışmalar yürüterek birey ve kurumlarda farkındalığın oluşması ve ortak akıl ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacı ile 2007 yılında kurulan Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) her yıl Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nı (www.iscturkey.org) düzenlemektedir. Bu konferansın 8.si, Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu destekleriyle 30-31 Ekim 2015 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.  

30.Ekim.2015 günü saat 10:00’da başlayacak olan konferansta; Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Sayın Ahmet Hamdi Atalay, BTK Başkanı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan, Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, ODTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Acar açılış konuşmalarını yapacak, UDH Eski Bakanı Sayın Binali Yıldırım da video konferans ile katılarak açılışta yer alacaktır.

Konferansta “Kritik Altyapılarda Siber Güvenlik” ve “Siber Güvenlikte Yerli Çözümler” başlıklı paneller, çağrılı konuşmacılar, akademik bildirilerin sunulacağı oturumlar, enerji, sağlık, haberleşme gibi kritik altyapılarda siber güvenlik başlıklı eğitimler düzenlenecektir.

Çağrılı konuşmacılarımızın ilki, siber güvenlik ve kriptoloji alanında dünyanın önde gelen isimlerinden Sayın Dr. Taher Elgamal, ikincisi de TUBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Dr. Lami Kaya olacaktır. Davetli Konuşmacılarımız konuyla ilgili bilgi ve tecrübeleri ile öngörülerini katılımcılara aktaracaklardır.

ISCTurkey 2015 Konferansı ile ilgili bir diğer önemli gelişme de, Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı’nın (ENISA) Konferansımızı “Avrupa Siber Güvenlik Ayı” platformuna dâhil etmesidir. ENISA’nın bu desteği ile “uluslararası işbirliği” noktasında da ilerleme kaydedilmiştir.
Konferansın bu yılki ana temasını "Siber Güvenlik ve Kritik Altyapılar” olarak belirlerken son yıllarda siber saldırıların doğrudan ülkelerin önemli altyapılarını hedef alması ve bu saldırıların çok ciddi ekonomik kayıplara ve manevi zararlara yol açması etkili oldu.

Siber suçların, dünya ekonomisine zararının 400 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor. Bu saldırılar ekonomik zararlarının yanı sıra ülkelerin kaynaklarını kullanmasını engelleyerek de ciddi milli güvenlik zafiyetlerine neden olmaktadır.

Son yıllardaki gelişmeler siber güvenlik konusunu, milli güvenlik açısından kritik unsurlardan biri haline getirmiştir. Derneğimiz siber güvenlik konusunda zafiyet gösterilmemesi için,
  • Nitelikli siber güvenlik uzmanları yetiştirilmesinin,
  • Donanım ve yazılım alanında milli çözümler üretilmesinin ve
  • Uluslararası işbirliğinin yaygınlaştırılarak arttırılmasının
en önde gelen konular olduğuna inanmaktadır. 

Sonuç olarak kritik altyapıları hedef alan siber saldırıların artık doğrudan devletleri tehdit ettiği gerçeğinden hareket eden Bilgi Güvenliği Derneği, ISCTurkey 2015 Konferansı da dâhil olmak üzere gerçekleştirdiği tüm etkinliklerde ve yaptığı çalışmalarda;
  • Bütüncül bir yaklaşımla politika ve stratejilerin oluşturulması,
  • Ülkemizde yapılan bilimsel ve endüstriyel çalışmaların birbiriyle buluşturulmasını,
  • Üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirilmesini,
  • Toplumun bütün kesimlerinde farkındalık oluşturulmasını,
  • Uluslararası organizasyonlarla etkileşimin arttırılmasını,
hedeflemektedir.

Her yıl olduğu gibi konferansa katılım, konuya ilgi duyan herkese açık olup ücretsizdir.

Konferansa herkesi bekliyoruz.   

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics