Dosya Güvenlikte Sonu Gelmeyecek Yatırımlar 14 EKİM 2017 / 07:29

Siber suçlulara oyun alanı bırakmayın!

İş dünyası son 15-20 yıldır neredeyse sadece tehdit önleme teknolojilerine yatırım yaptı. Oysaki günümüzde karşılaştığımız modern tehditler bir antivirüs yazılımı yüklemekten fazlasını gerektiriyor. Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Ivan Romashko’nun verdiği bilgilere göre şirketlerin yeni siber tehditlere hitaben en kapsamlı şekilde hazırlanması ve siber suçlulara oyun alanı bırakmaması gerekiyor. Bu da ancak tehdit önleme, tespit etme, müdahale ve tahmin süreçlerini mümkün kılacak şekilde bütünsel bir yaklaşımla olabilir. BT sistemlerini etkileyebilecek potansiyel tehditlere karşı sağlam bir güvenlik çözümü, çalışan eğitimi ve kurumsal güvenlik kuralları gibi tüm noktaları kapsayan bir güvenlik yaklaşımına sahip olmaları ve dolayısıyla riskleri en aza indirgemeleri gerek. Ayrıca, tehdit istihbaratı hizmetlerine yatırım yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu sayede BT personelinin güncel siber tehditler ve bu alandaki gelişmeler konusunda bilgili olmasını sağlayabilirler.
Ivan Romashko, güvenlik yaklaşımlarının nasıl olması gerektiği konusunda şu bilgileri verdi: “Öncelikle tüm üst yüzey yönetimi de dahil edecek şekilde, strateji seviyesinde başlamak gerekiyor. Güvenlikle ilgili olmayan karar vericilere güvenlik kavramı ve iş süreçleri açısından (finansal alanda, iş devamlılığı ve itibar konularında) barındırdığı riskler net bir şekilde anlatılmalı. Ayrıca herkesin güvenlik için gerekli organizasyonel değişikliklerin yapılması konusunda özverili olup üstüne düşen sorumluluğu alacağından emin olmak gerekiyor.
Bir sonraki adım olarak, tüm zayıf noktaları kapsayan bir güvenlik çözümü seçmek geliyor. Oluşturulacak güvenlik kuralları, güvenlik ekipleri, ürün ve hizmetlerle korunacak alanlar ve güvenlik kurulumu gibi birçok konuda kararlar almak gerekiyor. Burada tavsiye edilen, düzgün bir güvenlik yapısına sahip olmanın yanı sıra, uzmanların görüşlerine başvurmaktır.
Bu çözümlere giden yol haritasını çizmek bir sonraki adımdır. Böylece güvenlik çalışmalarının kapsamı, yatırım planı ve bütçe belirlenebilir, ürün testlerinin planlanması ve uygulanması gibi konular halledilir. Oluşturulan yol haritası takip edilerek, güvenlik politikasının tüm bileşenleri entegre edilebilir.
Tehdit ortamındaki ve siber güvenlik alanındaki gelişmeler doğrultusunda, güvenlik çözümlerinin düzenli olarak güncellenmesi çok önemlidir. Bunun için ayrıca tehdit istihbaratı hizmetlerinden ve APT (Gelişmiş Kalıcı Tehdit) raporlarından faydalanılmasını şiddetle öneriyoruz.”
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics