Dosya Hibrit Bulut ve SaaS Çözümleri Verimi Artırıyor 05 AĞUSTOS 2017 / 09:16

KURUMSAL DÖNÜŞÜMDE HİBRİT ETKİSİ GÜÇLENİYOR

Şirketlerin bulut bilişime olan ilgileri her geçen gün hızla artıyor. Beraberinde pek çok teknoloji şirketi de talepten çok daha büyük bir ivmeyle bulut bilişim teknolojilerine yatırım yaparken hızla dönüşüyor ve olabildiğince her bulut katmanı için ürün ve servis sağlıyor. Bu çeşitlilik ve rekabet ortamının, şirketler için avantaja dönüşebilmesi de bulut bilişimin ana unsur ve katma değeri olan hibrit bulut kurgusuyla mümkün olabiliyor. Oracle Türkiye Orta Katman ve Bulut Platform Hizmetleri Kıdemli Satış Danışmanı Kıvanç Güler’in dikkat çektiği gibi, farklı bulut servis sağlayıcılarından en iyi oldukları altyapı, platform ve yazılım ürün ve servislerini bir arada ve sağlayıcı bağımsız bir ekonomik modelle tüketebilme imkanı da işte bu hibrit bulut kurgularının başarıyla hayata geçirilmesiyle mümkün olabiliyor. Hatta “Onpremise” diye tabir edilen yazılım ve hizmetlerin de bulut bilişim ürünleriyle ahenkle çalışması, Güler’e göre, bu hibrit kurgunun önemli bir parçası durumunda.
 
Şirkete özel bir kurgu yaratılmalı
Hibrit bulut kurgusu tanımı, şirketlerin bulut bilişimden ve ekonomik modelinden en temel beklentiyi apaçık ortaya koyuyor. Kıvanç Güler’e göre, bu noktada şirketlerin en çok dikkat etmeleri gereken husus; entegre bulut servislerine sahip, bulut veya “onpremise” ürünlerin “aynı yazılım” diye tabir edilen aynı teknolojik altyapıda olan ve mümkünse tüm katmanlarda bütünleşik ve bulut endüstrisi standardına uygun ürün ve servisleri sunan sağlayıcılarla bulut yolculuğuna başlamaları. Kıvanç Güler, bu kurumsal gerekliliği ve hibrit mimarinin faydalarını şu sözlerle detaylandırdı:
“Şirketler hem ellerindeki yazılım ve donanım yatırımlarının buluta devşirilmesi hem de iş kollarında bekleyen yeni projelerin bulutta doğması konularında bulut bilişim yolculuğunu yaşarlar. Özellikle bulutta doğacak olan projelerin hibrit bulut kurgusunu destekleyecek şekilde yeni nesil mikroservis mimarisi bileşenleriyle tasarlanması gerek. Yine “devops” adı verilen geliştirme, test, devreye alma ve yaşatma yazılım yaşam döngülerinin de hibrit bulut kurgusuna uyumlu olması ve bu yaklaşımı benimseyerek geliştirme operasyonlarının yönetilmesi de beklentiler arasında. Temelde şirketlerin mevcut yatırımların buluta taşınması konusunda daha çok mesai harcadıklarını gözlemlemekteyiz. Bu noktada hibrit bulut kurgusu biraz daha geri plana atılsa da, bulutta doğan girişimci projeler ve startup’ların bu konuya daha fazla önem verdikleri de yadsınamaz bir gerçek. Regülasyonların her iki yönde de hızlı değiştiği ülkelerde, özel veya genel bulut yapısının, bu değişikliklerden en az etkilenecek şekilde tasarlanması da yine hibrit bulut kurgusu ile mümkün olabilmekte. Servis sağlayıcı bağımsızlığı ve aboneliklerin sonlanması durumunda değişimin iş kollarına etkisinin en aza indirgenmesi ana unsur olarak ele alınabilir.”
 
Danışmanlık desteği etkin kullanılıyor
SaaS ürün ve hizmetleri sağlayan oyuncuların, kendi alanlarında en iyi ve en güvenilir yazılımları veya çözümleri sunarken, kendi SaaS çözümlerinin “Onpremise” dünya ile hem kendi SaaS çözümleri hem başka SaaS sağlayıcıların çözümleri ile uyumlu çalışması için hibrit entegrasyon platformaları da sunmaları gerek. Bu tespiti yapan Kıvanç Güler,Planlanan SaaS çözümünün kuruma yerleştirilirken özelleştirilmesi, “onpremise” ve/veya diğer SaaS çözümleri ile entegrasyon ağırlık merkezi ekseninde hibrit entegrasyon yapısının kurulması süreci de bu konuda tam ve eksiksiz platforma sahip bulut servis sağlayıcıları tarafından mümkün olabilmekte” bilgisini verdi. Hibrit bulut mimari kurgusunda şirketlerin danışmanlık desteği almaya bakışını da Güler, “Bulut yolculuğu ve dijital dönüşüm konu başlıklarında yetkinleşmiş iş ortaklarımızın iş planlarına bakarsak, danışmanlık desteğinin etkin kullanıldığını söyleyebiliriz” yorumunu yaptı.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics