Dosya Hibrit Bulut ve SaaS Çözümleri Verimi Artırıyor 05 AĞUSTOS 2017 / 19:35

VERİMLİLİĞİN ANAHTARI ORKESTRASYON

Bulut bilişim; şirketlerin teknoloji projelerinin tedarik edilme, konuşlandırılma ve yönetilme biçimini değiştirmekte, şirketler giderek daha karma bir BT ortamını yönetmek durumunda kalmakta. Bu karma yapı ise, entegrasyonunun doğru bir şekilde yapılmasını, operasyonel yönetimin etkili olmasını ve ilişkili tüm risklerin yönetilmesini gerektirmekte. Şirketler halen görev-kritik iş ihtiyaçları ve veri güvenliği gibi nedenler ile konvansiyonel uygulamalara ve onların ihtiyaç duyduğu altyapıya yatırım yapmakta. Aynı zamanda şirketler, IoT, mobil, büyük veriler ve hatta yapay zeka gibi dijital teknolojilerden yararlanmak için bulut (public cloud) altyapısı ve ağları üzerinde platformlara da ihtiyaç duymakta.
Bu çerçevede Fujitsu Çözüm Tasarım Mimarı Turgut Haspolat, hibrit bulut yapısı oluşturmak ve bu geçişi doğru bir şekilde yönetmenin ilk adımı olarak stratejik hedefleri tanımlamayı gösterdi. Temelde bu hedefler; maliyetleri düşürmek, pazarlama hızını arttırmak veya müşteri deneyimini iyileştirmek düzleminde olacak. Bu bağlamda şirketler hizmetlerini, tedarikçilerini, güvenlik ihtiyaçlarını, süreçlerini tüm bu teknoloji platformlarında ve kanallarda kesintisiz bir kullanıcı deneyimi yaratmasına ve sunmasına yardımcı olmak için düzenlenmeli. “Orkestrasyon bunun anahtarı” yorumunu yapan Turgut Haspolat’a göre, işletmeler orkestrasyon yoluyla hibrit altyapılarından değer ve verimlilik sağlamasına nasıl devam edebileceklerini ölçeklemeli.
 
Optimizasyon ve işletim yetkinliği
Uygulamalarını buluta geçirmeyi planlayan birçok işletmede bulut tabanlı BT'nin her zaman konvansiyonel BT'den daha uygun maliyetli olacağı inancı yaygın. “Ancak, şirket içi bir veri merkezinden dış kaynaklı bir bulut hizmeti sağlayıcısına geçiş maliyeti daha ucuz olabilse de, özellikle buluta taşınmanın eski BT altyapısında gerekli hazırlıkların yapılması kapsamındaki iş yükleri endişe yaratabilmekte” tespitini paylaşan Turgut Haspolat, doğru kurgulanmış bir hibrit mimarinin faydalarını şöyle anlattı:
“Yarının hibrit BT dünyasındaki kazananları; değerin belirli teknolojilerden değil, dijitalleşmeyi sağlayarak, mevcut yatırım ve verilere bağlamasından ve kesintisiz hizmet deneyimi yaşamaktan kaynaklandığını fark eden şirketler olacağını düşünüyoruz. Şirketler küçük bulut pilot projelerinin ötesinde, bulut üzerinde yazılım geliştirme, test ve kritik önem taşıyan prototip projelere geçmiş durumdalar. Görev kritik iş yükleri veya veri güvenliği uyumluluğunun bir faktör olduğu unsurların özel bulutta tutulması daha olası. Sonuçta iş ihtiyaçları için doğru dengeyi bulma ile ilgili hibrit yapı, hassas uygulamalar için donatılmış bir veri merkezi (özel bulut) yanında yenilikçiliği artırmak, daha iyi hizmet sunumunu sağlamak ve operasyonel ve yönetişim kontrolünü elinde tutmak için en optimum yapıları harmanlamakta. Böylece her uygulama, iş yükü ve servis doğru platformda optimize edilip yürütülür.” 
 
Doğru danışmanı aramak!
Şirket yöneticileri için en önemli ticari zorunlulukların; kârlarını optimize etmeyi, geliri artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi içeren finansal performans metrikleri olduğunu biliyoruz. Şirketler müşteri memnuniyetini ve pazar penetrasyonunu sağlama konusundaki bu disiplinlere sıkı sıkıya bağlı. Ancak şirketler yeteneklerinin kullanımını ve verimliliğini optimize ederken, BT'yi iş dünyasıyla uyumlu hale getirme konusunda ise zorluklar yaşayabiliyor. “Tüm platformlarınız üzerinde uyumu sağlamak önemlidir ve platformlarınız arasındaki otomasyon ve entegrasyon da uyumlu olmalı” saptamasını paylaşan Turgut Haspolat’a göre, hibrit yapının başarıyla uygulamaya alınması çevik, süreç odaklı organizasyonların çok çeşitli teknolojileri, servis seviyelerini ve iş modellerini sorunsuz bir şekilde düzenlemesini gerektirir. Karmaşık ve zorlu hibrit BT dünyasında yer almak ve iş hedeflerini gerçekleştirmek için danışmanlık hizmeti alınması şüphesiz önemli. Ancak Haspolat’ın da dikkat çektiği gibi, bu hizmetlerin niteliği, kalitesi ve maliyeti konusu göreceli olduğu için doğru danışman bulma konusunda endişeler olduğu da aşikar. Bu nedenle Haspolat, şirketlerin bu dönüşüm serüveninde yol haritası oluşturacak ve platform bağımsız ilerleme aşamalarında doğru ortağı seçme konusunda zorluk yaşadığına dikkat çekti. 
 
-Çoklu bulut geçişi önem kazanıyor
SaaS kullanımı, kullanıcıyı etkilemeden API’ler, teknik güvenlik, veri taşınabilirliği ve dinamik iş yükü yönetimi ile esnek ve ölçeklenebilir olmalı. “SaaS en önemli bileşenleri olan güvenlik, hız, ölçeklenebilirlik ve maliyetleri dikkate alarak doğru ortamda çalıştırılmasını gerektirir” eklemesini yapan Turgut Haspolat, şöyle devam etti:
SaaS sistem tasarımı yaklaşımı, aynı standartta zaman ve tekrar yapılandırma destek maliyetlerini düşürürken çevik bir geliştirme döngüsü sağlayan pazarı hızlandırır. Küresel dijitalleşme ile şirketlerin diğer bulut servis sağlayıcılarını da içerecek heterojen platformlara sahip olması beklenti dahilinde. Şirketler bu hizmetleri kullanmalarını sağlamak için çoklu bulut geçişi, yönetim ve geliştirme yeteneklerine sahip olmak istemekte. Birden fazla bulut platformunun kurulumu karmaşıklığa neden olabilir. Hibrit bulut orkestrasyonunda iş değeri teknoloji değil. Güvenli, kesintisiz bir müşteri deneyimi sunmak için hizmet, tedarik, süreçler, insanlar ve hepsinin birlikte nasıl örüldüğü önemli. Bu nedenle Fujitsu şirketlerin güvenlik, görünürlük ve maliyet yönetimine kolayca ulaşılabilmesi için çoklu bulut ve Hibrit BT orkestrasyon araçları sunmakta, gerçekçi, iş merkezli bir yaklaşım benimsemekte.”
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics