Dosya Hibrit Bulut ve SaaS Çözümleri Verimi Artırıyor 05 AĞUSTOS 2017 / 19:29

YAZILIM TANIMLI VERİ MERKEZLERİNİN YÜKSELİŞİ

Dijital dönüşümün artık hayatımızın her noktasında hızla etkisini hissettirdiği 2017 yılında işletmeler, tüketicilere yönelik sundukları hizmet ve ürünlerin kalitesini artırmak ve sektörlerindeki zorlu rekabette önde yer almak için bu dönüşümden olabildiğince faydalanmaya çalışıyorlar. Donanım tabanlı yaklaşımlardan, yazılım tabanlı yaklaşımlara olan yöneliş de kurumların bu alandaki operasyon ve mali yük boyutlarından nispeten kurtulmasını sağladı. Kurumlar yazılım tabanlı çözümlerin desteğiyle, “çevikleşerek” rekabet güçlerini koruma yoluna giderken, BT altyapılarını ihtiyaçlarına en uygun şekilde tasarlamaları ve yönetmeleri gerekiyor. Bu teknolojiler, her şeyin yazılım üzerinden yürütüldüğü ve farklı ölçeklerdeki şirketlerin kolaylıkla uygulayabildiği bir sistem olarak iş yapma biçimlerimizi şekillendirmeye ve bizi değişime zorlamaya devam edecek. VMware Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediçeler, hibrit bulutun da Türkiye’deki firmaların yapısına en uygun çözümlerden biri olarak öne çıktığına dikkat çekti. Finans ve telekom sektörleri özel bulut konusunda ciddi mesafe kat etmiş durumda. KOBİ’ler giderek artan bir şekilde bulut servislerini kullanmaya başlıyor. Kamu kurumlarında ise kendi bulut altyapılarını kurma konusunda planlar olduğunu görüyoruz. “Bulut bilişimin sunduğu avantajlardan faydalanmak için yazılım tanımlı veri merkezleri (SDDC) bugün en uygun çözümlerden biri olarak karşımıza çıkıyor” bilgisini veren Murat Mediçeler’e göre, özel, genel ve hibrit bulut ortamları oluşturmak için sağlam bir zemin hazırlayan SDDC mimarisi, şirket bünyesindeki ve dışındaki ortamlar için ortak yönetim, orkestrasyon, ağ oluşturma ve güvenlik modelleri sunuyor.
 
İhtiyaca göre şekillenebilen yapı önem taşıyor
Hibrit bulut; özel bulut ve genel bulutun birleşiminden oluşmakta ve ikisinden aldığı özelliklerle güçlü ve esnek bir bulut mimarisi ortaya çıkarmakta. Bu yapıda kurumlar, kendi oluşturdukları mevcut altyapılarında veya genel bulut yapısında oluşturdukları, kiraladıkları altyapılarında uygulamalarını ve servislerini konumlandırabiliyorlar. “Hibrit bulut yapısının mimarisinin tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri şüphesiz kurumlara sunduğu esnek yapı” bilgisini veren Murat Mediçeler, kullanım tercihlerini şöyle anlattı:
“Hibrit bulutun temel kullanım senaryolarında genellikle sadece belirli dönemlerde kullanılan veya plansız olarak ihtiyaç duyulan sistem kaynakları, mevcut sistemin felaket kurtarma merkezi olarak planlanması, uygulama geliştirme ve test ortamlarının konumlandırılması, sanallaştırılmış uygulama ve masaüstü bilgisayarların konumlandırılması ve son olarak mevcut yapının genişletilmesi ön plana çıkıyor. Bu sayede, çeşitli durumlara uyum sağlayıp operasyonların sorunsuz ilerlemesine el verebilecek bir yapı elde ediliyor. Genel veya özel bulutun, hibrit buluta göre statik yapısı kurumların kendilerini benzer senaryolarda mali ya da operasyonel olarak istemeyecekleri durumlarda bulmalarına neden olabiliyor. Hibrit bulut ihtiyaca göre şekillenebilen bir çeşitlilik sunuyor.”
Murat Mediçeler, gitgide artan bir oranda SaaS çözümlerinin tercih edilmeye başladığını da gözlemledikleri bilgisini verdi. Hibrit bulut mimarisi de bu tercihi destekleyen bir altyapı sunuyor. “Altyapı uygun hale geldikçe, firmaların SaaS konusunda karar vermeleri daha kolay hale geliyor ve farkındalık artıyor” diyen Murat Mediçeler, birçok yazılım sağlayıcı firmanın da ürünlerini SaaS olarak sunmaya başlamış durumda olduğunu hatırlattı.
 
Doğru strateji için danışmanlık gerekiyor 
Murat Mediçeler’e göre, kurumların iki unsura özellikle dikkat etmeleri gerekiyor: Öncelikle bulut altyapısını destekleyecek doğru teknoloji platformunu seçmek ve bulutun sunduğu avantajları optimize edecek en uygun çalışma modelini hayata geçirmek. Bulutu kapsamlı bir BT stratejisi olarak ele alan, bulut ortamını nasıl oluşturacağını ve yürüteceğini, kiralama aşamasını nasıl tamamlayacağını ve bu alanda istihdamı nasıl sağlayacağını hesap eden işletmeler, Mediçeler’e göre, buluttan maksimum faydayı da alır. Bu süreçte de bulut bilişim ile sağlanan verimliliği, çevikliği ve güvenilirliği ölçümleyebilir. Danışmanlık bu açıdan ihtiyaçların doğru analiz edilmesi ve ihtiyaca yönelik çözümün tasarlanması konusunda yol gösterici oluyor.
 
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics