Dosya Hibrit Bulut ve SaaS Dosyası 18 ARALIK 2016 / 07:38

İhtiyacınız olan yazılım size hiç olmadığı kadar yakın

SaaS yapısı, her ölçekte şirketin ihtiyaçlarına en uygun olan yazılıma erişmesine imkan sunuyor. Bu noktada önemli olan ise SaaS yazılımları sunan şirket ve girişimlerin pazarlarını ve ihtiyaçlarını sürekli ve doğru takip edebilmesi.  
Bundan birkaç yıl öncesine kadar iş dünyası için SaaS, özellikle güvenlik odaklı riskleri yüzünden şüpheyle yaklaşılan bir kavramdı. Ama bulut bilişim algısının genel kabulü ile SaaS konusuna bakış açısında da büyük bir değişim oldu. Bugün geldiğimiz noktada, KOBİ’lerin yüzde 85’ten fazlası gelecek 5 yıl içinde SaaS çözümlerine daha fazla yatırım yapma isteklerini dile getiriyor. Intuit’in bu sonucu ortaya koyan araştırmasına göre, teknolojideki köklü değişim, özellikle de mobil cihazların bireysel kullanımdan kurumsal işleyişe geçişi, böylece dijital odaklılıktaki büyüme SaaS çözümlerine yönelik artan talebi beraberinde getiriyor. Gartner tahminlerine göre, 2020 yılında gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin dörtte biri temel CRM sistemlerini SaaS üzerinden yürütüyor olacak. Bu da 2012 yılından söz konusu tarihe kadar yüzde 10 oranında artış demek. SaaS çözümleri odaklı bir araştırmaya göre, bu çözümlere yönelik temel ilgi KOBİ’lerden geliyor. Çünkü KOBİ ölçeğindeki şirketlerin yaklaşık yüzde 64’ü bulut tabanlı teknolojilerle kurumsal büyümede sürekliliği sağlıyor ve iş akışlarına gerçek bir etkinlik elde ediyor. 2016 yılında SaaS pazarının büyüyerek yıllık 12 milyar dolarlık hacme ulaşması, bu rakamın 2017 yılında ise 16 milyar dolar seviyesine sıçraması bekleniyor. İstikrarlı bir büyüme ile SaaS pazarının 2026 yılında ise 55 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı üzerinde duruluyor. Mobil trafiğin de yaklaşık yüzde 90’ı 2019 yılında bulut çözümleri üzerinden sağlanacak. Bu arada, küçük ölçekli şirket sahiplerinin neredeyse yarısı da iş süreçlerinde devamlılık için temel araç olarak mobili kullandığı bilgisini veriyor.
 
Her ölçek için teknolojik çözüm var
İşte SaaS çözümleri, özellikle KOBİ ölçeğinde özellikle bu mobil dönüşüm ile öne çıkıyor.
KOBİ ölçeğindeki şirketlerin büyük bölümü için SaaS çözümleri, gündelik işleri otomatize etmek ve önemli iş akışlarını optimize etmek için temel araç halini çoktan almış durumda. Bunun sebebini anlamak da aslında hiç zor değil. Çünkü SaaS çözümlerinin en güzel tarafı şirketlere istedikleri zamanda ve istedikleri yerde bilgi ekleme ve sistemdeki bilgiye erişebilme imkanı sunması. SaaS yapısını önemli kılan bir unsur da KOBİ’lerin en büyük ihtiyacı olan esnekliği, erişilebilir bir bedelle sunması. Yani sadece KOBİ’ler değil, aslında her ölçekte şirket pahalı bir BT altyapı yatırımı yapmak yerine, ihtiyacı olanı ihtiyacı kadar kullanmak üzere edinebiliyor. Nakit ihtiyacının sadece Türkiye’de değil küresel bazda ön planda olduğu bir dönemde SaaS çözümleri önemli bir tasarruf anlamını taşıyor. Öyle ki, BT bütçelerinin git gide sınırlı bir hale gelmesi ile iş birimleri ihtiyaçları olan yapıları SaaS ile kiralayıp kullanma yoluna gidiyor. BT birimlerine sadece kontrol imkanı sunan bu yapılanma ile her ölçekte şirket daha fazla ve hesaplı tercih imkanına, çok daha hızlı biçimde ulaşabiliyor. Bu yönüyle teknolojik yeniliklerin bütçe bağımsız biçimde her ölçekte şirket tarafından erişilebilirliği de sağlanmış oluyor. Köklü BT şirketlerinin SaaS çözümlerinin yanında, teknoloji girişimleri de çözümleri ile pazarda her ölçekte şirketin ihtiyacına, entegrasyon yetkinliği olan çözümleri ile ulaşabiliyor. Burada şirketlere düşen görev ise kendilerine, varolan BT yapılarına, ihtiyaçlarına en uygun ve güvenli çözümü seçmek olarak görünüyor.
 
Çözümlerle küresel düşünebilmek gerek
SaaS başlığında faaliyet gösteren şirketlerin bu büyüyen pazarda ihtiyaçlara doğru yanıt verebilmesi için anlamaları gereken bazı başlıkları da es geçmemek gerek. Yani kendi spesifik pazar segmentlerinin ihtiyaçlarını anlayarak çözüm geliştirmeleri, hedef kitleye uygun mesajlarla zenginleşen pazarlama çalışmaları yürütmeleri bu dönemde önem kazanıyor. B2B pazar araştırmaları bu noktada söz konusu SaaS şirketleri için bulunmaz bir kaynak görevi görüyor, onlara müşterilerini ve potansiyel alıcılarını tanıma, ihtiyaçlarını analiz ederek çözümlerini daha da geliştirme imkanını sunuyor. İşte bu noktada da içinde köklü BT şirketleri kadar yenilikçi girişimleri de barındıran SaaS pazarında araştırmaları doğru okuyabilmek, B2B pazarı için hangi araştırma sonuçlarının temel olacağını ve hangi sonuçların baz alınabileceğini anlamak önem kazanıyor.
Bulut bilişimin genel kabulü paralelinde küresel bazda SaaS çözümleri tüm sektörlerde yerini buluyor, bu başlıktaki çözümler git gide çeşitleniyor. Muhasebe yazılımlarından, insan kaynakları yönetim araçlarına, pazar araştırma platformlarından, pazarlama ve sosyal medya platformlarının yönetimi, takibi ve ölçümü adına birçok çözüm kurumların tercihi halini alıyor. Yani geldiğimiz noktada, SaaS odaklı çözümler üreten şirketler için de odaklanılması gereken bir müşteri ve iş dünyası var. Çünkü SaaS çözümlerinin ihtiyaçlara yanıt olabileceği B2B yazılım pazarı giderek büyüyor. Yani eğer yazılım odaklı bir çözüm arayışı varsa, SaaS şirketi de küresel bazda müşterilere bu çözümlere erişim imkanını sunabilmek zorunda. Sonuçta yerel değil, SaaS çözümlerinde de küresel düşünebilmek önemli bir gereklilik.
 
Hedef; gerçek ihtiyaçlar olmalı
Bu gerekliliğin temelini oluşturmak adına öncelikli unsur; pazarın ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları nasıl karşılamak gerektiğini sürekli takip etmek. Yani SaaS şirketleri birbirleri ile rekabet ve pazar payı kazanmaktan ziyade, müşteri ihtiyaçlarını karşılama yetkinliğini öncelik olarak belirlemeli. Bunun bir sonucu olarak da SaaS sektörü çok farklı kaynaklarda güncel bilgilere ulaşabilmeli, bunları doğru analiz ederek çözümler geliştirmeli veya varolan çözümlerini yenilmeli, gerekli eklemeleri yapabilmeli. Hatta hedef müşterilerini segmente edebilmeli, şeni çözümlerin sunumunda bağlılık yaratma adına onların ‘gerçek’ beklentilerini göz önünde bulundurmalı. 
 
ETİKETLER : 1101

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics