Dosya Hibrit Bulut ve SaaS Dosyası 18 ARALIK 2016 / 06:41

Yazılım geliştirirken stratejiniz de olsun

Yazılım geliştirirken stratejiniz de olsun
 
SaaS şirketleri için gelirde sürekliliği sağlamak adına temel unsur olan müşteri bağlılığını yaratmada, onların ihtiyaçlarını sürekli izlemede tutmak gerekiyor, B2B pazar araştırmaları da burada kritik öneme sahip. Söz konusu B2B araştırmaları SaaS pazarında faaliyet gösteren her ölçekte şirkete şu detayları görebilme imkanını veriyor:
- Müşteri ihtiyaçlarını en doğru biçimde anlamak: SaaS şirketleri, sürekli değişim fırsatları sunan, bu yönüyle faaliyet gösterdikleri pazarları da değiştiren şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştirmekle yükümlü. Bu da müşteri beklentilerini detaylı biçimde anlamayı bir şart haline getiriyor. İşte bu nedenle pazar odaklı araştırmalar, derin müşteri profillemesi için gerekli tüm detayları da içeriyor.
- Pazarın doğru tespit edilmesi: SaaS şirketleri genelde ürettikleri çözümleri birçok pazarda sunabiliyor. En azından içinde bulunduğumuz dönemde tek çözümle birçok pazarda faaliyet gösterebilmek mümkün. Örneğin bir sosyal medya yönetim aracı KOBİ’ler kadar, servis sağlayıcılar, sosyal medya yönetim şirketleri gibi birçok farklı sektör için uygun hale geliyor. Bunun sonucunda SaaS şirketleri de hangi pazarlarda potansiyel olduğunu görebilmeli, bunlar arasındaki farkların farkında olmalı ve her bir müşteri segmentine nasıl özel sunumlar yapabileceklerini bilmeli.
-  Satın alma süreçlerinin netleştirilmesi: B2B satışları maalesef kolayca karmaşık bir hale gelebiliyor, beklenenden uzun karar süreleri ile sonuca ulaşmak çok zaman alabiliyor. Ancak eğer bir SaaS şirketi müşteri ihtiyaçlarını doğru anlayabilir, bu anlayışın da sürekliliğini sağlayabilirse, o zaman satış süreçlerini hayata geçirilmesi de hem hızlı hem de istikrarlı bir rota izleyebilir.
- Müşteri bağlılığını yaratmak: SaaS ihtiyaçları ile ortaya çıkan şirketlerin her türlü ihtiyacını, varolan çözümlerde bu ihtiyaçlara paralel olarak kendini gösteren yeni eğilimlerini anlamak SaaS çözümü sunan şirketlerin de temel görevi. Örneğin eğitim, müşteri hizmetleri veya veri entegrasyon hizmeti gibi ek desteklere de ihtiyaçlar olabilir. İşte tüm bu başlıkları netleştirmek, SaaS şirketlerinin hem bütünsel ve eksiksiz çözümler sağlamasını hem de bu dönemde edinmesi ve koruması zor olan müşteri sadakatini elde etmesini sağlayabilir. 
- Müşteriler sürekli tedarikçi değiştiriyor: SaaS şirketleri müşterilerinin bu ‘değiştirme’ sebebini bir kez anladıkları zaman, en azından sonrası içi daha iyi kararlar alabilme yetkinliğine sahip oluyor. Sonuçta müşteri bağlılığı, günümüzde tüm sektörlerde olduğu gibi SaaS çözümleri sunan şirketler için de kritik önemde ve aynı zamanda sürdürülebilir bir gelir modelinin de temeli. Bu noktada SaaS çözümleri sunan şirketlerin araştırmalar ve gözlemlerle sürekli geliştirdikleri kendi iş süreçleri ile müşterilerine hizmet verebilmesi önem kazanıyor. 
- Çözümlerde bunlara dikkat: SaaS çözümleri özelinde son kullanıcıların ve karar alıcıları yorumları çok değerli. Son kullanıcılar; kendi iş süreleri odaklı ihtiyaçlarına uygun çözümleri tanımlarken, rekabette kendileri için fark yaratacak çözümleri de ortaya koyuyor. Karar vericiler ise bu güçleri ile SaaS şirketine yol gösteriyor.
 
Derdimiz yine güvenlik
Tüm bulut bilişim başlığında en hızlı büyüyen segment olarak gösterilen SaaS, küresel bilişim sektörünü de değiştiriyor. Dikey sektörler bazında bakıldığında finans sektöründen BT sektörüne, birçok sektörde önde gelen tüm SaaS tabanlı sunumlar yerini buluyor, sahip olma kolaylığı ile KOBİ’lerde de yer ediniyor.  Bu kapsam genişliğinin tek sebebi sahip olma odaklı maliyet avantajı da değil. Yeni uygulama araçlarının geliştirilmesi, güncellenmesi arasındaki süre de önemli ölçüde kısalmış durumda. Bu da yazılım sahipliği sürecinde yeni bir sistemi beraberinde getiriyor. Yani tek yazılım tabanlı platformlardan çoklu uygulamalara geçiş söz konusu. Tüm SaaS çözümleri arasında CRM odaklılar ise en hızlı gelişim sergileyenler olarak öne çıkıyor, toplam SaaS pazarının yüzde 50’sinden fazlasını kapsıyor.  SaaS pazarında yıldan yıla istikrarlı bir büyüme beklentisi ön plana çıkarken, temel sorun her zaman olduğu gibi güvenlik olarak öne çıkıyor.
ETİKETLER : 1101

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics