Dosya Hibrit Bulut ve SaaS 30 OCAK 2016 / 09:13

2016, HİBRİT BULUTUN YILI OLACAK

İşletmelerin önceliklerinden biri; verimlilik korunurken maliyetlerin azalması. Her ölçekten ve sektörden işletmeler dünyada ve Türkiye’de, 2015’te de maliyetleri asgari seviyede tutmak için buluta yönelmeye devam ettiler. “Her ölçekten şirketlerin buluta ilgisinin ve yatırımının arttığını gözlemliyor ve 2016’da da bu eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz” diyen Citrix Türkiye Ülke Lideri Altan Cengiztekin’e göre, bulut bilişim harcamalarında artış da sürecek. Bulut bilişim ile şirketlerde çalışma sistemlerine entegre olma süreci yaygınlaşıyor. “Türkiye’de bulut konusunda yatırımların başını kamu ve finans sektörü çektiyse de, 2015’te özel sektörde ve son dönemde KOBi pazarında bulut bilişimin öneminin arttığını görüyoruz” saptamasını yapan Altan Cengiztekin, beklentilerini şu sözlerle anlattı:
“Türkiye’de, özel sektör ve KOBİ segmentinde bulut bilişime ilginin ve yatırımların artmasını bekliyoruz. Kamu da geleneksel olarak 2016’da da bulut yatırımlarında başı çekmeye devam edecek. Türkiye’de kamu sektörünün buluta bakış açısının olumlu olduğunu ve önümüzdeki dönemde buluta dair yatırımların, bulut tabanlı çözümlerin kullanımının artacağını düşünüyoruz. Birçok firma bulut kullanımıyla ilgili endişelere sahipti. Özellikle bulutun güvenliği ve güvenilirliği açısından çekinceler vardı. Ayrıca, birçok şirket içi ve yasal düzenlemeler engel teşkil ediyordu. Bu şartlar da esasında hibrit bulutun yükselişini işaret ediyordu. Bu şekilde şirketler ihtiyaca göre kendi lokal BT veya bulut altyapılarını kendi amaçları için kullanabilirler. Şirketler 2016 yılında çoklu bulut modellerini uygulamak ve yönetmek için tüm gerekli araçlara sahip olacaktır. CIO'lar kendileri için uygun bulutu özel olarak oluşturabilecek ve bunları standart ve güvenli şekilde yönetebilecekler.“
 
Doğru entegrasyon önem kazanıyor
Hibrit bulut kavramı, BT masraflarını azaltmak için şirketlere bir fırsat sunmanın yanı sıra şirketlerin değişen iş gereksinimlerine yanıt verme kabiliyetini de artırıyor. Hibrit bulut yaklaşımı; özel, ortak veya lokal bulut hizmetlerinin doğru karışımından yararlanırken, veri güvenliği, daha iyi kaynak yönetimi, uyumluluk ve bütçe kısıtlamalarının üstesinden gelme konusunda da şirketlere faydalar sağlıyor. 2015’te de hibrit bulut, tümleşik ve entegre mimarilere yönelik BT çözümlerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Cengiztekin’e göre, genel bulut ve şirketlere özel bulut servislerini bir araya getirmek artık bir zorunluluk halini alıyor. Firmalar harici genel bulut servislerini kendilerine ait kişisel bulutlarla hibrit hale getirme eğilimini gösteriyorlar. Bulut teknolojisinin hayatımızdaki önemi giderek artarken, Cengiztekin’e göre, bu artışa paralel geleceği şekillendirecek konulardan biri olarak ‘hibrit bulut entegrasyonu‘ da öne çıkıyor.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics