Dosya Hibrit Bulut ve SaaS 30 OCAK 2016 / 08:43

BULUT, HER ÖLÇEKTE ANA HİZMET YAKLAŞIMI

Bilgiye her yerden ulaşma ihtiyacı, yeni teknolojilerin kullanımını zorunlu kılıyor. Genel itibariyle, her ölçekteki şirket bu hizmetleri kullanabiliyor. Gittikçe artan bir şekilde ve KOBİ’ler başta olmak üzere kurumlarda, bulut bilişim ana hizmet yaklaşımı olarak görülüyor. Ülkemizdeki kullanımına bakılacak olunursa, Asseco SEE Yeni Ürünler Yöneticisi Osman Özdemir’in belirttiği gibi, maliyet avantajı daha ön planda. Buna rağmen, bulut bilişimle projelerin hızla hayata geçirilmesi ise henüz istenen seviyede değil. Yeni projelere nazaran, mevcut çözümlerin buluta taşınması daha çok tercih edilmekte. Özellikle dağıtık yapıya sahip, bayi sistemi ile çalışan, birkaç farklı alanda şubelere veya sahada çalışanlara sahip firmalar için hızlı veri paylaşımı kritik öneme sahip. Özel ve genel bulut yapılarında sektörel ve yapısal faktörler de belirleyici olabiliyor.  
Şirketler bir çözümü bünyelerine dahil etmeden önce, iş süreçlerini ve ihtiyaçlarını iyi belirlemeli. Doğru çözümler ve teknolojiler, uygun alanlarda kullanılmalı. “Şirketler bulut bilişimde öncelikle yatırım ve operasyonel maliyetleri aşağıya çekebilmeyi ve verimli olabilmeyi hedeflemeli” diyen Osman Özdemir, şöyle devam etti:
 
Şirketler ve öncelikleri rehber oluyor
“Rekabette geri kalmamak, fırsatları kaçırmamak için dijital dönüşümün gerektirdiği adımlar dikkatli bir şekilde takip edilmeli. Sunduğumuz çözümlerin ve hizmetlerin bazıları dış kaynak olarak yönettiğimiz buluttan sağlanıyor. Bu hem hizmetlerin, projelerin hayata geçişini hızlandırıyor hem de operasyonel maliyetlerin ve yatırımların en düşük seviyede olmasına imkân yaratıyor. Türkiye’de itici sektörler olan finans ve telekom sektörlerine ait yasal düzenlemeler ve kurallar, bulut bilişimin en azından küresel ölçekte denetim fonksiyonları bir eşiği aşana kadar milli/yerel olmasını zorunlu kılmakta. Denetim ve güvenliğe ait kural ve uluslararası uyumun ilerleyişi, Türkiye’deki bulut bilişimi küresel bulut bilişim ile daha sıkı bir araya getirecek. Türkiye’de SaaS uygulamaları yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor, fakat dünyada SaaS pazarının her sene yüzde 30 büyüyerek 30 milyar dolarlık bir pazar haline gelmesinden yola çıkarak, ülkemizde de bu çözümü kullanmaya başlayan şirketlerin sayısının artacağını öngörebiliriz. SaaS alanında çeşitli sektörlere hizmetler sunuyoruz. Bulut bilişim hizmetlerinde SaaS gibi çözümlere doğru bir eğilim süreci var. Şirketlerin bu çözümdeki öncelikleri; maliyetleri aşağıya çekerken verimliliği maksimize etmek, iş süreçlerinde hız ve konfor elde etmek, ana işlerine odaklanabilmek, zaman ve kaynaklarını esas işlerine aktarmak şeklinde sıralanabilir. SaaS başlığında önceliklerin gelişimini ve çeşitlenmesi sektörlere ve şirket ölçeklerine göre farklılık gösterebilecek. Finans, telekom, satış-pazarlama, KOBİ’ler, kamu ve özel sektör ayrımında bu öncelikler beklentilere göre çeşitlenecek.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics