Dosya Hibrit Bulut ve SaaS 16 OCAK 2017 / 15:26

Bulut ile kazan – kazan…

DOA Yazılım Proje Yöneticisi M. Çağatay Vatansever

Önümüzdeki yıllarda kurumsal firmaların sağlıklı olarak ölçemedikleri gider kalemlerini daha fazla kontrol altına alma gereği duyacaklarına kesin gözüyle bakılıyor. Şirketlerin ilk bakacakları kısım ise her firma için büyük bir “masraf merkezi” oluşturan BT altyapıları olacağa benziyor. Bulut sistemlerin kullanıma geçmesi ile taraflar için bir kazan – kazan durumu oluşuyor. Aslında bu durum yapılan iş analizleri ve ölçümlerde sabit olarak görülebilir. 
Doa Bilgi Teknolojileri olarak bilişim dünyasına adım attığımız günden itibaren bilişim dünyasını ve gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Gerek veri merkezi yatırımları gerekse kaynak kod geliştirmeleri için dünyadaki eğilimleri gösteren bütün teknolojiler ilgi ve uzmanlık alanımız içerisinde yer almaktadır.
Bulut çözümler yakından takip ettiğimiz, kurumsal olarak kullandığımız ve müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin temel yapısını oluşturuyor. 2000 yılından itibaren sürekli artan bir gelişme grafiği sergileyen bu teknolojiler, dünya üzerinde teknoloji ve donanım Ar-Ge’lerini domine eden firmaların bu yönde yaptıkları çalışmalar ve yatırımlar sayesinde günümüzde çok geniş bir kapsam dahilinde kullanım alanı buldu.
Doa Bilgi Teknolojileri ağırlıklı olarak lojistik sektörüne yönelik hizmet veren Lojistik Bulut Çözümleri kapsamındaki Lojisoft ürünü ile sektör içerisinde pek çok farklı büyüklükte ve alanda faaliyet gösteren şirketlerle çalışmaktadır.
Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişimin ve beraberinde yoğun rekabetin giderek arttığı günümüzde sektörün dinamik yapısı, ürün çeşitliliği, müşterilerin artan istekleri lojistikte yazılımların öneminin artmasına neden olmuştur.
Teknoloji, lojistiğin ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen teknoloji ve yazılım maliyetleri de ek bir yük olarak sektör firmalarının omuzlarına biniyor. Yazılım satınalma maliyetlerinin yanı sıra sistemin çalışması için sunucu yatırımı yapılması, iyi bir internet altyapısı kurulması ve hatta birden fazla şubeniz var ise tüm bu şubeleri kontrol altında tutacak iyi bir sistem ağının kurulması ve güvenliğinin sağlanması gibi birçok ek maliyet de doğuyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda maliyetler daha da yükseliyor ve karlılıklar başa çıkılamayacak düzeyde azalıyor.
Bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki yıllarda kurumsal firmaların sağlıklı olarak ölçemedikleri gider kalemlerini daha fazla kontrol altına alma gereği duyacakları kesin gözüküyor. Şirketlerin ilk bakacakları kısım ise her firma için büyük bir masraf merkezi oluşturan BT altyapıları olacağa benziyor.
Bulut sistemlerin kullanıma geçmesi ile taraflar için bir kazan – kazan durumu oluşuyor. Aslında bu durum yapılan iş analizleri ve ölçümlerde sabit olarak görülebilir.
Yine lojistik sektöründen örnek verecek olursak, şirketlerin ana gelir kaynaklarını sürdürebilmesi ve profesyonel oldukları işi yapabilmesi için günümüzde ciddi şekilde bilişim teknolojilerine yatırım yapmaları ve bu yatırımları efektif olarak kullanmaları gerekmektedir. Dönemsel olarak değerlendirildiğinde Türkiye şartlarında eskiden bu tür yatırımları sadece belirli bir hacmin üzerindeki firmalar yaparken, günümüzde her ölçekte firmanın iş hayatında varlığını sürdürebilmesi izlenebilir ve ölçülebilir olmasından geçmektedir.
Bu nedenle farklı bir uzmanlık gerektiren BT sistemlerinin yönetimi, bakımı ve yatırım planlaması işlemlerini bilişim sektöründe uzmanlaşmış olan firmalar ile yapması şirketlere çok önemli kazanımlar sağlıyor. Bu kazanımların başında esneklik, ölçeklendirme ve güvenlik geliyor. Gün sonunda bakıldığında en önemli iki etken için tasarruf sağlanmış oluyor. Zaman ve karlılık.
Bulut teknolojilerin büyük oranda getirileri olmasına rağmen, günümüz Türkiye’sinde donanım yatırımları ağırlıkta. Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde toplam teknoloji yatırımları içinde yüzde 30’lar civarında olan donanım yatırımlarının, ülkemizde yüzde 70’in üzerinde olduğu gözlemlenmekte. Yapılan araştırmalar, bulut bilişiminin önümüzdeki beş yıl içinde AB ekonomisine yaklaşık 350 milyar avroluk bir katkı sağlayacağını öngörüyor. Türkiye’nin de bulut mimarisi ile bu yola girmesi gerektiği düşüncesi yaygın ve farklı kanallardan bu gelişim destekleniyor.
Karşımızda çıkan projeksiyon ile bulut kullanımların artması durumda hem kurumsal şirketlerin hem de ülke ekonomisinin kazanmış olması hedeflenmektedir.
Yaşanan teknolojik gelişimler ile birlikte SaaS (Software as a Service) gelecek yıllarda yazılım sektörünü en çok etkileyecek teknoloji trendlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.
Bu trendlere bağlı olarak Doa Bilgi Teknolojileri gerekli BT yatırımlarını ve iş planını yöneterek 2010 yılından itibaren Lojisoft ürünü ile sektörde bulunan firmalara, operasyon kabiliyetlerine, kullanım alanlarına ve ölçeklerine uygun olarak parametreler ile yönetilen yazılım ve danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor.
Geleneksel yazılımlara göre en önemli avantajı maliyetleri düşürmesi olarak raporlanan SaaS yapısı, hizmet veren ve hizmet alan firmalar için kolay implementasyon, yapılandırma ve güncelleme yetenekleri ile zamandan tasarruf sağlamaktadır.
Bütün bu konseptler temelde profesyonel olarak iş kavramlarının geliştirilmesi ve ölçülebilir olması için ayrı ayrı önem taşıyor. Türkiye için bulut çözümler ve SaaS yapılarının pazarda artarak kullanım alanı bulması çok önemli.
Doa Bilgi Teknolojileri olarak bilişim ve yazılım sektöründeki çalışmaların bir masraf merkezi olarak görülmekten çıkması ve katma değerli işler olarak kabul görmesi için Lojisoft ile yazılım tanımlı altyapılar inşa ederek bulut teknolojilerine geçiş yapılmasını kolaylaştıran çözümler sunuyoruz.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics