Dosya Hibrit Bulut ve SaaS 30 OCAK 2016 / 08:48

FARKINDALIK, SEKTÖR BAĞIMSIZ GELİŞİYOR

Kurumlar içerisinde kullanılan projelerin artmasına paralel olarak, bu projeleri karşılayacak kaynakların sayısı da artıyor. Bu kaynakları tek elden yönetmek ve ihtiyaçlara hızla cevap verebilmek için kurumlar kendi veri merkezlerinde özel bulutlar oluşturmaya başladı. Dış kaynak kullanımı, test ve geliştirme ortamları, yedekleme/arşivleme ihtiyaçları için ise kurumlar, veri merkezinde kaynak ayırmak yerine, bulut sağlayıcıların veri merkezlerinden kaynak talep ederek, bu iki bulutu kendi arasında entegre etmeye, hibrit bulut kullanmaya başladılar. Oracle ECEMEA Bölgesi Bulut Hizmetleri Satış Danışmanlığı Müdürü Emrah Uysal, maliyetlerin düştüğü ve ihtiyaçların hızla cevaplanabildiği görüldüğü için bu farkındalığın kurumlarda günden güne sektör bağımsız gelişmeye başladığına işaret etti. Emrah Uysal, hibrit bir bulut mimarisi kurgulama sürecinde izlenmesi gereken adımları da paylaştı. Öncelikle kurum içinde kullanılan envanterin çıkarılması gerek. Bu envanter için ne kadarlık bir ilk yatırım yapıldığı, yıllık ne kadarlık bakım ücreti ödendiği de tespit edilmeli. Envanterin kullanım ömrü bittikten sonra, bir sonraki yatırımın ne kadar olacağı hesaplanmalı. Bu hesaplamalardan sonra, aralarından hangilerinin buluta taşınabileceği tartışılmalı ve eğer buluta taşınırsa ne kadarlık tasarruf sağlanacağı öngörülebilmeli. Buluta taşınabilecek sistemlerle şirket bünyesinde kalan sistemler arasında veri geçişi ve entegrasyonun nasıl yapılabileceği araştırılmalı. “Bu analizler kurumun BT ekibi tarafından yapılabildiği gibi, bu konuda uzman olan kurumlardan danışmanlık hizmeti alınabilir” seçeneklerine dikkat çeken Emrah Uysal, SaaS odaklı yorumlarını ve beklentilerini şu sözlerle paylaştı:
 
Kesintisizlik ve performans öncelik olmalı
“Bulut bilişimin yaygınlaşması aslında SaaS ile başladı diyebiliriz. Kurumlar bulut üzerinde kullanılan SaaS platformuna ek olarak, kendi geliştirdikleri uygulamaların da bulut üzerinden kullanılabilirliğini istediği için PaaS ve IaaS gibi kavramlar da ortaya çıktı. Bulut sağlayıcısı tarafından verilen özel ekipmanlarla SaaS ve PaaS uygulamaları entegre edilebiliyor. Ülkemizde son 2 yıldır özellikle SaaS ve PaaS hizmetlerinin ciddi bir ivme yakaladığı görülüyor. Kurumların hâlihazırda kendi veri merkezlerinde kullandığı veritabanı, Java, iş zekası, doküman paylaşımı, yedekleme gibi Oracle teknolojilerini bulut üzerinden verebiliyoruz ve bu artık “hibrit bulut” dediğimiz bir teknoloji ile yapabiliyor. Kullanıcı tek bir merkezi arayüz kullanarak istediği PaaS hizmetini kendi veri merkezinde oluşturabildiği gibi, isterse bulut üzerinde de oluşturabiliyor. Şirketlerin önceliği kesinlikle uygulamanın devamlılığı ve performans. Kurum uygulamanın her platformdan ve konumdan erişebilmesini talep ediyor. Kesintisiz olarak çalışabilmek ve performans problemlerinin olmaması ve bir T anında yaşanabilecek sorunlara karşı bulut sağlayıcısının hızla cevap verebilmesi SaaS kullanımının günden güne ülkemizde artacağını ve her sektör için ihtiyaç duyulan uygulamaların servis olarak buluttan verilebileceğini söyleyebiliriz.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics