Dosya Hibrit Bulut ve SaaS 30 OCAK 2016 / 09:19

Hibrit bulut şirketlere esnek bir yapı sunuyor

Bulut bilişim bugün Türkiye’deki firmaların yapısına en uygun çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Finans ve telekom sektörleri, özel bulut konusunda ciddi mesafe kat ettiğini söyleyen VMware Türkiye Genel Müdürü Murat Mediçeler KOBİ’lerin giderek artan bir şekilde bulut servislerini kullanmaya başladığını, kamu kurumlarında ise kendi bulut altyapılarını kurma konusunda planları olduğunu belirtiyor.
Bulut bilişimin sunduğu avantajlardan faydalanmak için yazılım tanımlı veri merkezleri (SDDC) bugün en uygun çözümlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özel, genel ve hibrit bulut ortamları oluşturmak için sağlam bir zemin hazırlayan SDDC mimarisi, şirket bünyesindeki ve dışındaki ortamlar için ortak yönetim, orkestrasyon, networking ve güvenlik modelleri sunuyor.
Bilindiği gibi hibrit bulut, özel bulut ve genel bulutun birleşiminden oluşmakta. Bu yapıda kurumlar, kendi oluşturdukları mevcut altyapılarında veya genel bulut yapısında oluşturdukları ya da kiraladıkları altyapılarında uygulamalarını ve servislerini konumlandırabiliyorlar. Hibrit bulut yapısının tercih edilmesinin en önemli nedeninin kurumlara esnek bir yapı sunması olduğunu  ifade eden Murat Mediçeler sözlerine şöyle devam ediyor:
Hibrit bulutun temel kullanım senaryolarında da, genellikle sadece belirli dönemlerde kullanılan veya plansız olarak ihtiyaç duyulan sistem kaynakları, mevcut sistemin felaket kurtarma merkezi olarak planlanması, uygulama geliştirme ve test ortamlarının konumlandırılması, sanallaştırılmış uygulama ve masaüstü bilgisayarların konumlandırılması ve son olarak mevcut yapının genişletilmesi ön plana çıkıyor.”
Hibrit bulut, içerisinde özel bulutu ve genel bulutu barındıran, etkili çözümler sunabilen mimarilerden biri. Firmaların BT yapılarına baktığımızda, tüm iş yükünü buluta taşıyabilecek yapıya sahip organizasyonlar bulmak çok zor. Bundan dolayı şirketlerin büyük bir kısmının bulut yapısından uzak durmayı tercih ettiğini vurgulayan Murat Mediçeler; ancak kendi altyapılarıyla entegre olabilen, yüzde 100 izolasyonu ve veri güvenliğini garanti edebilen şirketlerin BT altyapılarında kullandıkları yönetim araçlarıyla tek merkezden yönetilebilen, ihtiyaç duyulduğunda genişleyip küçülebilen bir hibrit bulut mimarisinin, şirketlerin rahatlıkla buluta açılmasını sağlayabildiğine işaret ediyor. Özetle hibrit bulutun, organizasyonlar için buluta açılmada gösterilen direnç eşik değerini dramatik olarak düşürebilen bir katalizor etkisi gösterdiğini söyleyebiliriz.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics