Dosya Hibrit Bulut ve SaaS 30 OCAK 2016 / 09:10

HİBRİT BULUT TEKNOLOJİLERİNE BAKIŞ SON DERECE OLUMLU

Firmaların bulut uygulamalarına yönelmeleri artıyor. İlk zamanlardaki güvenlik korkuları, her geçen gün artan ve gelişen veri merkezleri sayesinde azalmaya başladı. Kullanılan uygulamalara olan ihtiyacın kavranması ve bu uygulamaların satın alınması durumunda oluşan maliyetler de daha fazla göz önüne alınmaya başladı. Bu sebepten, bu uygulamaların bulut üzerinden kullanılarak sağladığı avantajlı fiyatlar, bulut bilişime yönelimi arttırıyor. 6Kare Satıştan Sorumlu Yönetici Ortağı Veysel Karslı’ya göre, şirketler hibrit bulut yapılarını, bulut teknolojisinden avantaj sağlamanın en iyi yolu olarak görmeye başladı. Şirketler, gerektiğinde birbirini tamamlayacak şekilde her iki bulut sistemine de geçiş yaparak sahip olunan kaynaklardan en iyi şekilde yararlanılmasını ve maliyetin daha etkin şekilde yönetilmesini sağlıyor. “Türkiye’de hibrit bulut teknolojilerine bakış olumlu” tespitini yapan Veysel Karslı, hibrit bulut mimarisi kurgularken dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle anlattı: 
“Firmaların hangi verileri dışarıya açabileceği, hangi verilerin daha mahrem olduğu tespit edilmeli. Özellikle firmanın ihtiyacı olan uygulamalar, firmanın diğer iştirakleri, bayisi veya acentaları gibi diğer tüzel kişiler ile de kullanılmak isteniyorsa, hibrit mimari en uygun koşulu sağlar. Bu şekilde firma özel bulut yapısını kullanırken, diğer firmalar genel bulut altyapısı üzerinden uygulamaları kullanarak, ana firma ile teknik destek bağını koparmış ve sorumlulukları paylaşmış olurlar. On –premise çözümlerde genelde danışmanlık desteği alınırken, bulutta kullanıcılar kendi deneyimlerini göz önünde bulundurarak bir danışmanlık hizmeti almayı tercih etmiyorlar. Zaten hayatımızın her alanında farkında olmadan bulut bilişimden yararlandığımız için kullanıcılar zorlanmıyorlar. Bulut bilişimi ile BT için ayrılan finansmandan tasarruf ettiğimizi söylemiştik. Donanım masrafları ve işgücünden tasarrufun yanı sıra danışmanlık masraflarından da tasarruf edilmiş olunur.”
 
Maliyet avantajı ve hız öncelik olmalı
E-fatura, KEP gibi devletin zorunlu kıldığı ve bu yapılara geçiş termini olan düzenlemelerde devletin e-dönüşüm tarafındaki zorlayıcılığı sayesinde firmalar çok fazla sorgulayıcı olmadan ucuz ve hızlı hizmetleri kabul ettiler. Bu ucuz ve hızlı hizmetlerin neredeyse tamamı bulut mimarisi üzerinde olması vesilesiyle birçok firma, hibrit mimarileri de kullanmaya başladı. Sektör bazında düzenlemelere baktığımızda, devletin uyguladığı regülasyon yerli sağlayıcılar açısından avantaj sağlıyor. Karslı’nın da dikkat çektiği gibi, yabancı sağlayıcılar, yerel ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapamadığı için küresel rekabet ortamı oluşamıyor. Küresel firmaların, yerel ihtiyaçlara cevap vermesi ve küresel bazda rekabet ortamının oluşması ile daha inovatif adımlar atılabilir. Veysel Karslı, SaaS odaklı beklentilerini şöyle açıkladı:
“Regülasyon, SaaS çözümlerin tercih edilmesinde firmaların önceliği. Devletin belirli bir tarihte firmaların kullanmasını zorunlu kıldığı hizmetlerin hayata geçirilmesinde firmalar çok fazla kriter sorgulamazlar. Bir diğer öncelik uygulama maliyetleri. On-premise çözümlerin kullanıcı sayılarına göre lisans fiyatlarının hesaplanması, özellikle personel sayısında büyüme ve kurumsallaşmaya çalışan firmalarda ciddi maliyet ortaya çıkarmakta. Kurumsallaşma önceliği olan firmalar, ihtiyacı olan yazılımları kullanabilmek adına SaaS çözümleri de fiyat avantajları sayesinde tercih etmek durumunda kalırlar. Son olarak, ihtiyaç olan uygulamaların SaaS ortamda tek tıklama ile kullanılabilir olmasının verdiği avantajlar da bazı firmalar için SaaS çözümlerini tercih sebebi. Fakat doğru olan tercih sebebi; regülasyondan ziyade firmalara kazandırdığı maliyet avantajı ve hız olmalı.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics