Dosya Hibrit Bulut ve SaaS 19 OCAK 2015 / 07:13

SaaS bir zorunluluk halini alıyor

BT'de buluta taşınma ihtiyacı bazı endişeler yaratmıştı. Başta güvenlik ile ilgili olmak üzere,  kurumlar bazı endişeler taşımışlardı. Fakat son dönemde,  BT dünyasının bu transformasyon sürecinde bulut bilişim hakkındaki endişelerinin azaldığını görüyoruz.

Hibrit bulut kavramı, BT masraflarını azaltmak için şirketlere bir fırsat sunmanın yanı sıra şirketlerin değişen iş gereksinimlerine yanıt verme kabiliyetini de artırıyor. Hibrit bulut yaklaşımı özel, ortak veya yerel bulut hizmetlerinin doğru karışımından yararlanırken; veri güvenliği, daha iyi kaynak yönetimi, uyumluluk ve bütçe kısıtlamalarının üstesinden gelme konusunda şirketlere önemli faydalar sağlıyor. Hibrit bulut modelinin ortaya çıkışıyla birlikte buluta dair genel endişelerin azalmaya başladığını görüyoruz. 2014’te hibrit bulut, tümleşik ve entegre mimarilere yönelik BT çözümlerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini gözlemledik. Genel bulut ve şirketlere özel bulut servislerini bir araya getirmek artık bir zorunluluk halini alıyor. Firmalar harici genel bulut servislerini kendilerine ait kişisel bulutlarla hibrit hale getirmek eğilimini taşıyorlar. Bulut teknolojisinin hayatımızdaki önemi giderek artarken, bu artışa paralel olarak geleceği şekillendirecek konulardan biri olarak hibrit bulut entegrasyonu da öne çıkıyor.

İş ortağı ekosistemi de dönüşüyor

Hizmet olarak yazılım (SaaS), bulut bilişimin gelişimi ile birlikte artık bir tercih olmaktan çıkıyor, bulut yapısından yararlanan şirketler için neredeyse bir zorunluluk ve olmazsa olmaz halini alıyor. Türkiye’de de SaaS her geçen yıl etkisini artırıyor. Türkiye’de bulut çözümler konusundaki farkındalık ve kullanım artışı son birkaç yılda oluştu. Bu konuda başarılı girişimlerin ve hizmetlerin etkisiyle buluta karşı güven ve farkındalık artıyor. SaaS, en başta Türkiye’de dünyanın diğer bölgelerinde olduğu kadar hızlı yaygınlaşmadı, bu bir gerçek, ama son iki yılda önemli gelişimler olduğunu görüyoruz. SaaS en çok KOBİ’ler için cazip görünürken, Türkiye’de KOBİ’ler düzeyinde BT kullanımı arttıkça SaaS gücünü daha da artıracak. En büyük SaaS potansiyellerinden biri KOBİ segmentindedir. Mevcut projelerin başarılı olmasıyla birlikte farkındalık ve kullanım daha da artacaktır. Küresel ekonominin sıkıntılı olduğu süreçte SaaS’a ilgi daha da artabilir.

SaaS, ayrıca iş ortağı ekosistemini de dönüştürüyor. Dünyada ve Türkiye, SaaS’ın da etkisiyle iş ortağı ekosistemi geleneksel “al-sat” iş modelinden, katma değerli hizmet içeren ve daha fazla “danışmalık verme” odaklı bir satış modeline geçiyor.

Citrix Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Emrali
ETİKETLER : 1005

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics