Dosya Hibrit Bulut ve SaaS 19 OCAK 2015 / 07:15

Şirketlerin ilk tercihi Hibrit ve SaaS

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin çıkış yolu SaaS ve kurumların hem bulutun avantajlarından faydalanıp hem de güvenli hissettikleri hibrit bulut çözümleri öne çıkıyor.

2014 CIO araştırmasına göre, gelecek iki sene içerisinde BT yöneticilerinin yüzde 70’inden fazlasının öncelikli sorumluluğu BT yönetiminden, inovasyon ve transformasyon yönetimine doğru yönelecek. Ayrıca, yüzde 40’ından fazlasından işe değer katan büyük veri analizleri ve iç görüler talep edilecek. Operasyonel işler yerine stratejik beklentiler artış gösterecek. Bu nedenle IT yöneticilerinin üstlerindeki operasyonel iş yüklerini, işi yapandan çok denetleyen bir role geçiş için tekrar gözden geçirmeleri gerekecek.

Hem esnek ve ölçeklenebilir hem de güvenli bir bulut hizmeti almak isteyen şirketler düşünüldüğünde bulut bilişimde en hızlı büyüyen alan hibrit bulut sistemlerinde olacak. Yapılan bir araştırmaya göre dünyada hibrit bulut pazarının 2018 yılında yaklaşık 80 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

2020’lere gelindiğinde dünya çapında geliştirilen yazılımların yüzde 80’inin bulut tabanlı olacağını öngörebiliriz. IDC tarafından Türkiye’de 30 BT şirketine yapılan anketin analizlerine göre, genel bulut pazarının 2016 yılında 150 milyon doların üzerinde olması hedeflenmektedir.

Yine IDC'nin rakamlarına göre SaaS pazarının 2014 sonunda 40,5 milyar doları bulması bekleniyor. Bu da kurumsal yazılım pazarı içerisinde SaaS pazarının payının yüzde 16'ya yükseleceği anlamına geliyor. Dünyada SaaS pazarının her yıl yüzde 30 büyüyerek 2025 sonunda da 160 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Mayıs 2014’te T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan “2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”na göre küresel BT hizmetleri pazarı içerisinde en fazla gelişmesi beklenen alan bulut bilişim hizmetleri pazarı haline geldi. Ülkemizin nüfusu ve dünya ekonomisindeki payı dikkate alındığında, BT pazarının küçük olduğu ve önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığı görülüyor. Türkiye BT pazarı 2007’deki 5,93 milyar dolar seviyesinden 2012 yılı itibarıyla 9,6 milyar dolar seviyesine ulaşıyor.

BT harcamaları kişi başına düşen gelir seviyesiyle ilişkilendirildiğinde orta gelir grubundaki ülkelerin alt bandında yer aldığımız görülmektedir. Ülkemizde yazılım ve BT hizmetleri harcamalarının BT pazarı içerisinde aldığı yüzde 21’lik pay, yüzde 50’lik dünya ortalamasına göre oldukça düşük kalıyor.
ETİKETLER : 1005

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics