Dosya İletişimde Yeni Yaklaşımlar ve Tümleşik İletişim 14 KASIM 2015 / 15:27

4G Tümleşik İletişim’i şaha kaldırıyor

Gelişen iletişim teknolojileri şirketlerin ve kurumların iş yapış modelleri üzerinde etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor. Hızlı bir devinim içerisinde olan mobil dünya ve iletişim araçları, her geçen gün daha fazla veri trafiği yaratırken, iş süreçlerinde hız kaybetmemek isteyen şirketlerin ve kurumların ilacı 4G oldu.
Teknolojinin özellikle 2000’li yılların ortasından itibaren şaha kalkması iş süreçlerini de aynı hızla değiştirmeye başladı. Cep telefonlarıyla mesaj yoluyla başlayan yeni nesil iletişim, geçtiğimiz süre zarfında hızlı bir evrim geçirerek çeşitlendi. Bu mobil cihaz çeşitliliği ve sosyal medyanın da etkisiyle birlikte özellikle iş dünyası yeni bir kilometre taşına geldi.
Bu doğrultuda kurumlar ve şirketler, çalışanlarının kullandığı mobil cihazları artmasıyla birlikte, bu cihazları telekonferans ve daha doğrusu tümleşik iletişim çözümlerine dahil etme ihtiyacı hissettiler. Sade ve kolay yönetilebilir bir sistem altyapısıyla farklı iletişim modellerini bir araya getirmeye başaran şirketler, hem maliyet hem de iş gücü bakımından kendilerine avantaj sağladılar.
Mobil cihazlar, sosyal medya ve tümleşik iletişim araçlarının yarattığı veri trafiği şirketlerin ve kurumların iş süreçlerini olumsuz yönde etkilerken, 4G’nin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte geniş bant genişliğinin artması şirketlerin iş süreçlerine önemli bir esneklik getirdi.

4G iş dünyasına esneklik getirdi
İnternet ağı ve diğer ağ teknolojilerinin tamamını iletişim teknolojileri olarak genellersek- dünyanın ilk zamanlarında iletişim ihtiyacı minimum olan ve olmasa da sorunlarını çözebilecek şekilde işleyen "iş süreçleri" artık bunlar olmadan işleyemez hale geldi. Haliyle iş dediğimiz olguyu destekleyen tüm BT sistemlerinin iletişimi artık bir zorunluluk haline geldi.

Bu açıdan bakarsak, iş hayatına destek olan sistemlerin en önemlilerinden birisi ise Tümleşik İletişim olarak öne çıkıyor. Tabi bu iletişimi sağlamak, hali hazırda kullanılan mobil iletişim ağı ile epey zor bir hale gelebiliyor. Evden çalışma modeli, uzaktan bağlanılan telekonferanslar ve çalışanların iş yerlerine getirdikleri kişisel mobil cihazlar, mobil ağ üzerindeki yükü iyice artırırken, günümüzün iş dünyasında en ufak yavaşlama bile çok önemli maddi kayıplara neden olabiliyor.
Bu noktada doğan ihtiyacı yeni nesil mobil ağ teknolojisi 4G ya da diğer ismiyle LTE giderdi. Günümüz mobil ağ altyapısından neredeyse 10 kat daha fazla hız sunan 4G teknolojisi, yoğun bir veri trafiği yaşayan iş dünyası için biçilmiş bir kaftan oldu. Özellikle küresel çapta iş süreçlerini yönetmeye çalışan şirketler, dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan çalışanlarını telekonferans yoluyla bir araya getirmeye gayret ederken, 4G mobil ağ teknolojisine geçilmeden önce bu konuda önemli sorunlar yaşanabiliyordu. 4G teknolojisine geçilmesiyle birlikte özellikle küresel çapta iş süreçlerini yöneten şirketler bu hızdan fazlasıyla yararlanırken, iş süreçlerinde önemli bir esneklik yakalamayı başardılar.

Çalışanlar ofisten eve geçecek
Mobil cihazlar günümüzde olmazsa olmaz bir unsur haline geldi. İş dünyasına da hareket katan bu uzun vadeli gelişme, çalışanların da hayatını aynı yönde etkiledi. Evden ve mobil çalışan sayısındaki artış, 4G ile birlikte iyiden iyiye artış gösterecek. Ofisler yavaş yavaş evlere taşınırken, şirketlerin ve kurumların üzerinden önemli bir maddi külfet kalkmış olacak. Diğer yandan iş süreçlerinde hız ve esneklik yakalayacak olan şirketler ve kurumlar, mekana bağımlı kalmaksızın işlerini yürütebilecekler.
Özellikle Y kuşağının iş dünyasına girmeye başlamasıyla birlikte tümleşik iletişim ve mobil cihazlar çok daha fazla tercih ediliyor. Geleneksel mesai saatleri yerine daha esnek çalışma saatlerini getiren tümleşik iletişim teknolojilerini kullanmayı tercih eden Y kuşağı çalışanlar, bu noktada kendilerine hız konusunda avantaj sunacak 4G teknolojisinden de epeyce faydalanacak.

4G ile değişen yaklaşımlar
Mobil cihazlar üzerinde geliştirilen iş uygulamalarının sayısı gün be gün artıyor. Bu artış beraberinde önemli bir veri trafiğini de doğuruyor. Özellikle 4G mobil ağ teknolojisinin hayata geçmesiyle birlikte bu uygulamaların sayısının giderek artması beklenirken, özellikle çalışanlar bu uygulamalardan önemli ölçüde faydalanabiliyorlar. Bu tarz yeni iş uygulamaları ve eğilimleri birlikte çalışanların davranışlarında ve iş süreçlerinde de benzeri değişimler gözlemlenecek.
Çalışanlar, uygulamaların ve 4G’nin getirdiği hızla birbirleriyle hızlı bir iletişim trafiği yaşarken, çok daha sabırsız bir iş dünyasının oluşumuna tanıklık edeceğiz. Hızlı geri dönüşler, beraberinde iş süreçlerini de hızlandırırken, çalışanlar bu trafiğin içerisinde olası güvenlik sorunlarını da görmezden gelmemeliler. Bu noktada şirketler ve kurumlar, daha belirledikleri prosedürleri çalışanlarına anlatarak, şirketin ağına da bağlı olan çalışan mobil cihazlarını ve diğer tümleşik iletişim araçlarını olası siber saldırılardan koruyabilirler.
 
ETİKETLER : 1046

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics