İnsan Kaynakları 22 NİSAN 2017 / 17:20

​Dijital değişimi kurum bütününde benimseme yöntemleri ele alındı

Bilişim teknolojileri danışmanlık hizmetleri şirketi Mind2Biz, ‘Kurumsal Mimari ile Dijital Dönüşümde Anahtar Yaklaşım: İş ve Bilgi Teknolojilerinde Uyumu Yakalamak’ etkinliğini 5 Nisan’da gerçekleştirdi. Finans, ulaşım, enerji, üretim, sigorta gibi farklı sektörlerden katılımcıları buluşturan etkinlikte #dijitaldönüşüm #kurumsalmimari ve #işbtuyumu başlıkları ele alındı. Etkinlikte dijital devrim dinamiklerinin kurumlar üzerindeki etkilerine ve yaşanan temel problemlere odaklanılan ilk bölümde, iş modellerini müşteri ihtiyaçları ve deneyimlerini ön planda tutarak yeniden düşünmek ve teknolojik yetkinlikler ışığında yeniden tasarlama gerekliliği üzerinde duruldu. Bu kapsamda, Akademi Mind2Biz bünyesinde sunulan yetkinleşme programları tanıtıldı. 
Dijital dönüşüme uyum için "görünmeyeni değiştiremeyiz" prensibinden yola çıkılan etkinliğin ikinci bölümde ise kurumsal mimari yönetim modeli ele alındı. Kurumsal mimarinin bütünsel bakışı ne şekilde uyguladığı, diğer yönetim modelleri yanında sahiplendiği roller, yönetim ve teknoloji standartları ile olan bağları da bu bölümde ele alındı. "Bütünsel kurum aklı" kavramının tanıtılması ile buna ulaşmayı sağlayan bileşenlerin neler olduğu paylaşılırken, kurumsal mimarinin bir proje değil sürekliliği sağlanması gereken bir dönüşüm süreci olduğu üzerinde duruldu. Bu süreçte kapsam ve prensiplerin nasıl tanımlanması gerektiği, uygulama yaşam döngüsünün tanımı, çıktıların neleri içermesi gerektiğinin ele alındığı sunumda, tasarım odaklı düşünmenin kurumsal mimari disiplini içindeki yeri de değerlendirildi.
Etkinliğin son bölümünde de iş ve bilgi teknolojileri birimleri arasındaki uyum gereklerine odaklanıldı. Kurumsal mimari uygulamalarında başarıya için bu uyumun en üst seviyeye çıkarılmasının öncelikli hedef olması gerektiği vurgulanan sunumda, uyum kavramının tanımı yapıldı. Gerek üst yönetim gerekse iş ve bilgi teknolojileri birimlerinin birlikte hareket edebilme becerisini geliştirme amacında olan kurumlar için oluşturulan bilinçlendirme eğitimleri, mevcut durum analiz ve değerlendirme çalışmaları ve uyum projesi programı tanıtımı da etkinlikte yerini aldı.    
           
 
ETİKETLER : Mind2Biz 1119

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics