İnsan Kaynakları 16 OCAK 2016 / 17:04

Analitik düşünme becerisi geriliyor

İK alanında ölçme ve değerlendirme hizmeti veren Assessment Systems, dört yıllık üniversite mezunu ve beyaz yaka pozisyonlar için başvuru yapan gençlere yönelik uygulanan “Yetenek Testleri”nde son 5 yılda yaşanan değişiklikleri analiz etti. Assessment Systems tarafından yeni mezun adaylara yönelik işe alım sürecinde kullanılmak üzere geliştirilen ve bugüne kadar 500 binden fazla kişinin değerlendirildiği FVAT Yetenek Testi ölçümlemelerine göre, son beş yılda 21-28 yaş arası gençlerin yetenek testi başarısında özellikle “Analitik Düşünme” boyutunda yüzde 25 düşüş var.

Assessment Systems’ın istatistiklerine göre, 2011 ile 2015 yılı verileri arasında, özellikle 21-28 yaş aralığında “Analitik Düşünme” boyutunda önemli fark var. 2011 yılında 24 yaşında olan bir genç ile 2015 yılında 21 yaşında olan bir gencin analitik düşünme boyutundaki doğru cevap sayısında yüzde 25 düşüş gözlemleniyor. Düşüş, sadece analitik düşünme boyutu ile sınırlı değil. Dikkat ve sayısal boyutlarda da düşüş görülüyor. Assessment Systems Kurucusu ve CEO'su Levent Sevinç, sonuçları şu sözlerle değerlendirdi: 

“Analitik düşünme boyutu genel tanımı ile bireyin olay ve olgular arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme yeteneği. Bu iş yaşamında, bir sorunu belli sistematik ve mantık sırasında çözümleyebilme, işiyle ilgili verdiği bir kararın sonuçlarını öngörebilme gibi temel davranışlara karşılık gelir. Bu, iş yaşamında beklenen birçok yetkinliğin temelini oluşturan önemli bir zihinsel beceri. Veriler, dört yıllık üniversite mezunu beyaz yaka pozisyonlar için başvuran gençlere ait. Bu durumda bu analiz, kurumların “Nitelikli çalışan bulmakta zorluk yaşıyoruz” ifadelerini de destekliyor.” 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics