İnsan Kaynakları 19 MART 2016 / 10:12

Aslında kuşaklar arasında büyük farklar yok

Ölçme ve değerlendirme firması Assessment Systems; sorumluluk bilinci, uyumluluk, deneyime açıklık, dışadönüklük ve duygusal dengesizlik gibi Beş Faktör Modeli esas alarak Türk kültürüne uygun olarak geliştirilmiş, 29 kişilik özelliğinin değerlendirildiği PERI Kişilik Envanteri ile iş hayatındaki X ve Y kuşağının kişilik özelliklerini analiz etti. Assessment Systems tarafından geliştirilen PERI Kişilik Envanteri sonuçlarına göre, 1965-1979 arası doğan X kuşağı ile 1980-1999 arası doğan Y kuşağının “Sorumluluk Bilinci Boyutu” altında “Düzenli”, “Disiplinli” ve “Kurallara Bağlılık” özellikleri başta olmak üzere diğer tüm kişilik özellikleri arasında büyük bir fark yok. Yani X ve Y kuşağının kariyer beklentisi yaklaşımları farklılaşsa da, iş hayatındaki kişilik özellikleri, genel yargıların tersine, oldukça benzerlik gösteriyor. Assessment Systems Kurucusu ve CEO'su Levent Sevinç, sonuçları şöyle özetledi:
“Y kuşağının aslında diğer kuşaklardan farkı yok. Tek fark, X kuşağına oranla bulundukları dünyaya daha etkin uyum sağlamaları. İçinde bulundukları ortam ve durumlar için fonksiyonel yaklaşımları var. Olaylara bakış açıları, getirdikleri çözümler X kuşağının onları farklı algılamasına neden oluyor. Oysa Y kuşağının tek yaptığı, doğdukları dünyaya uyum sağlamaları.”

Genel yargılar, Y kuşağının X kuşağına göre daha az düzenli oldukları, disiplinden hoşlanmadıkları veya kuralları sevmedikleri şeklinde. Sorumluluk Bilinci ana boyutu altında değerlendirilen Y kuşağı, X kuşağı gibi kendini yeterli gören, düzenli, disiplinli, kurallara bağlı, başarı odaklı ve ayrıntılı düşünen olarak tanımlıyor. Bir diğer ilginç sonuç ise X ve Y kuşağının başkalarına güvenme, açık sözlü ve merhametli olma, işbirliği yapma gibi kişilik özelliklerinin benzerlik göstermesi. Sonuçlara göre, her iki kuşak da deneyime açık. Ayrıca dışadönüklük ve duygusal dengesizlik boyutlarında da iki kuşak arasında benzerlikler söz konusu. 
ETİKETLER : assessment systems 1064

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics