İnsan Kaynakları 06 MAYIS 2017 / 18:01

Avrupa’da geçerli diploma dönemi başlıyor

Türkiye eğitim ve öğretim sisteminde düzenlenen diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerince daha anlaşılır, güvenilir ve geçerli olması yönünde önemli bir adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca açıklanan Türkiye Referanslama Raporu’na göre; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sorumluluğunda geliştirilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Avrupa düzeyinde eğitim ve yeterlilik sistemlerinin karşılaştırılmasında kullanılan Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne (AYÇ) referanslandı. Eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminin Avrupa normlarına ulaştığını göstermesi adına öneme sahip olan bu gelişme ile, Türk vatandaşlarının Avrupa düzeyindeki eğitim ve istihdam fırsatlarına erişiminin kolaylaşması ve artmasının önü açılıyor.
Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, ulusal yeterlilikler çerçevelerinin 2000’li yılların başından itibaren dünyadaki gelişmiş ülkelerin gündeminde olduğunu belirterek, “Yeterlilik çerçeveleri, ülkelerin eğitim sistemlerine göre verilen diploma ve yeterlilik belgelerinin ulusal düzeyde tanımlanmasına, sınıflandırılmasına, uluslararası düzeyde diploma ve yeterliliklerin şeffaf biçimde anlaşılması ve tanınmasına imkan vermesi adına önemli” dedi.
Prof. Dr. Mehmet Durman, 2015’ten itibaren Türkiye’deki diploma, sertifika ve mesleki yeterlilikler için geliştirilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri ile ilişkilendirilme çalışmalarının başlatıldığını, 29 Mart’ta Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu’nun ilgili Danışma Grubu tarafından görüşülerek, Avrupa Üst çerçeveleri ile ilişkisinin kabul gördüğü bilgisini de verdi. Prof. Dr. Durman, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) işbirliğinde gerçekleştirilen örnek bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Bu çerçeve ilköğretimden, yükseköğretimin doktora seviyesine kadar her seviyede Milli Eğitim ve yükseköğretim diplomalarını, MYK yeterlilik sertifikalarını, formal ve informal yollar ile kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanınmasına olanak sağlayacak. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin ilgili kurumlar tarafından sahiplenilmesi, uygulanması ve sürekli geliştirilmesi ülkemizin iş gücü ve istihdam ihtiyacını destekleyecek. Bu çerçeve ayrıca eğitim, öğretim ve yeterlilikler sisteminin gelişmesine, reformuna, uluslararası tanınmasına katkı sağlayacak en önemli gelişmelerden biri” yorumunu yaptı.  

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics