İnsan Kaynakları 10 ARALIK 2012 / 10:12

Bilgisayar destekli animasyon için sertifika programı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve ARTLY Group bünyesindeki Artly Academy işbirliğiyle bilgisayar destekli animasyon sektöründe Türkiye’nin ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmeye katkıda bulunmak amacıyla “3D Animasyon” sertifika programlarını başlatıyor. 17 Aralık’ta başlayacak ve 6 ay sürecek olan eğitimlerde 3D animasyon ve compositing dersleri uygulamalı olarak anlatılacak. Dünya genelinde yüz milyarlarca dolarlık hacme sahip olan animasyon sektöründe Türkiye’nin yerini alabilmesi için gerekli yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacı gören Artly Academy, BÜYEM ile birlikte bu alanda profesyonel projeler geliştirecek elemanlar yetiştirmeyi, değişen dünyanın değişen iş olanaklarından gençlerin faydalanmalarını ve kalifiye profesyoneller olarak sektörde yer almalarını sağlamayı hedefliyor.
BÜYEM Müdürü Tamer Atabarut, bu sertifika programındaki hedefin, animasyon eğitimi almış ya da bu konuda ilk kez eğitim almak isteyen öğrencilere uzmanlaşabilecekleri dallarda kaliteli eğitim vermeye öncelik vermek, önce staj, sonra da iş olanakları yaratarak aldıkları eğitimi birer profesyonel olarak uygulayabilecekleri ortamları yaratmak olduğunu belirtiyor. Bu programın ayrıca mesleki bir sorumluluk olduğunu da ifade eden Tamer Atabarut, “Sahip olduğumuz bilgi yoğunluğu sayesinde “teori” ve tecrübelerimizin birikimi
olan “uygulama”yı birleştirerek bu değişime katkıda bulunmak her şeyden önce mesleki sorumluluğumuzdur” diyor.
‘3D Animasyon” sertifika programları ile katılımcılar, sektör deneyimi olan ve alanlarında uzman öğretmenlerden eğitim, sektörle ilgili ilk ağızdan deneyim ve bilgi, henüz proje tasarım aşamasındayken deneyim kazanmalarına ve sektörle ilgili bilgi edinmelerini sağlayan etkileşimli bir eğitim sistemi kazanacaklar.
ETİKETLER : Sayı:899

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics