İnsan Kaynakları 03 MART 2014 / 08:22

Bilişim üst düzey atamalarda lider

İş hayatında 2013’te yaşanan üst düzey yönetici atama ve transferlerini analiz eden Yenibiris.com’un elde ettiği sonuçlarda, Türkiye’de 2012 yılında 436 üst düzey atama ve transfer gerçekleşirken, 2013’te bu sayı 411 olduğu görülüyor. Atama ve transferlerde geçen yıla nazaran kısmen bir azalma gözlense de 2013’te de liderlere ihtiyaç olduğu gözlendi ve pek çok kurum 2014’e yeni yöneticileriyle girdiği belirtiliyor. 35 sektör ile 19 iş alanının incelendiği analizde, geçtiğimiz yıl en çok yeni yönetici ataması görülen sektör, nitelikli eleman ihtiyacının giderek arttığı bilişim sektörü görülüyor. En çok üst düzey yönetici ataması yapılan ilk 5 sektördeki dağılım şöyle:
• Bilişim: 62 yönetici
• Turizm-Otelcilik: 35 yönetici
• İlaç: 29 yönetici
• Perakendecilik-Toptancılık: 27 yönetici
• Bankacılık-Finans: 25 yönetici

En fazla değişim tepe yönetimde
2013’teki atamaların yarıya yakını (yüzde 42) tepe yönetim kademesinde gerçekleşiyor. En çok yönetici ataması olan ilk 5 alanın oransal dağılımı şöyle:
1-Tepe Yönetim: Yüzde 42
2-Pazarlama: Yüzde 13
3-Satış: Yüzde 12
4-İnsan Kaynakları: Yüzde 10
5-Mali İşler: Yüzde 7
Tepe yönetimdeki atama ve transferler, en çok bilişim, turizm, bankacılık-finans, perakendecilik-toptancılık ve sigorta sektörlerinde gerçekleşiyor. Ataması gerçekleştirilen tepe yönetici sayısı 170. Bu kişilerin 4’ü yönetim kurulu başkanı, 8’i yönetim kurulu üyesi, 3’ü ülke müdürü, 11’i CEO, 75’i genel müdür, 4’ü bölge müdürü ve 26’sı genel müdür yardımcısı pozisyonunda bulunuyor.
Departmanlarda ise en fazla yeni yönetici geçen yıl olduğu gibi yine pazarlamada görülüyor. Hemen ardından satış geliyor. 2013’te ataması yapılan yöneticilerin yüzde 73’ü erkek, yüzde 27’si kadınlardan, yüzde 7’si ise yabancı uyruklulardan oluşuyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics