İnsan Kaynakları 15 OCAK 2017 / 04:00

Bilişim uzman yardımcılığı için fırsat

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9’uncu derece kadrolara atanacak toplam 45 Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları şöyle sıralanıyor:
  • Sosyal bilimler alanında, üniversitelerin; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü mezunlarından 5 kişi.
  • Hukuk alanında avukatlık ruhsatına sahip hukuk fakültesi mezunlarından 20 kişi.
  • Mühendislik alanında üniversitelerin, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği mezunlarından 20 kişi.
Giriş sınavına katılabilmek için gereklilikler ise şunlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 
c) 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
ç) 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan KPSS ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, kuruma başvuruda bulunan adaylar arasından, en yüksek puandan düşük puana sıralama yapılması suretiyle, başvuruda bulunan adaylardan;
Sosyal bilimler alanında, KPSSP-40 puan türünden ilk 100,
Hukuk alanında, KPSSP-79 puan türünden ilk 400,
Mühendislik alanında, KPSSP-2 puan türünden ilk 400 aday arasına girmiş olmak gerekmekte. 

Son tarih 20 Ocak
Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Adaylar, başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti, yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile başvurularını 16 -20 Ocak 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içinde kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/Ankara adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekiyor.
Yazılı sınavına katılacak adaylar kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek. Bunlara ayrıca e-posta veya kısa mesaj yoluyla da bildirim yapılacak. İlanda yer alan adaylar önce yazılı sınava alınacak. Yazılı sınav, 11-12 Şubat tarihlerinde saat 10.00’da Ankara’da yapılacak.
Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınava katılacak adaylar kurumun resmi internet sitesinde ilan edileceği gibi, e-posta veya kısa mesaj yoluyla da bildirim yapılacak. 
Sözlü sınava girmeye hak kazananların ise şu belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden üç gün önce kuruma teslim etmeleri gerekiyor:
*Adayın özgeçmişi,
*Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
*Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan

En az 70 puan gerek
Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şart. Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü sınavın bitimini takip eden beş gün içinde kurumun resmi internet sitesinde ilan edilirken, adaylara e-posta veya kısa mesaj yoluyla da iletilecek.
Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar www.btk.gov.tr üzerinden yapılacak.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics