İnsan Kaynakları 23 OCAK 2018 / 13:47

Burs sistemi yeniden tanımlanıyor

Türkiye’de burs sistemini dijitale taşıyan, burs sistemini daha şeffaf, demokratik, ulaşılabilir ve eşitlikçi yapmayı hedefleyen sosyal girişim E-Bursum, yaklaşık 4 bin bursiyere 12 milyon TL burs sağladı. 4 bin bursiyerin yüzde 59’unu ise kadınlar oluşturdu. Bursların şehir dağılımı ise yüzde 23 İstanbul, yüzde 9 Ankara, yüzde 6 İzmir, yüzde 4 Konya, yüzde 4 Malatya, yüzde 3’er Elazığ, Kocaeli, Diyarbakır ve Van. Burs alanların yaş dağılımı ise şöyle: 21 yaş yüzde 22, 20 yaş yüzde 21, 19 ve 22 yaş yüzde 16, 18 yaş yüzde 10, 23 yaş yüzde 5, 24 yaş yüzde 4. 2011 yılında Van depreminden sonra bursa ihtiyaç duyan, bu süreçte işin zorluklarının farkına vararak bu konuda çözüm üretmek isteyen Mesut Keskin tarafından 2015 Eylül’de kurulan E-Bursum, 150 bin kullanıcıya sahip. Türkiye’nin 81 ilinden öğrencilerin kullandığı uygulamada burs alanların yüzde 80’i lisans öğrencisi. Yaklaşık 10 tane vakıf ve dernekle anlaşması olan uygulamada, burs arayan öğrenciler profillerini oluşturup burs arayışına girerken, kurumlar da kendi profillerini oluşturup nasıl bir burs vereceklerini belirliyor. “Toplumsal eşitlikçi fayda protokolü” hazırladıklarını söyleyen E-Bursum kurucusu Mesut Keskin, protokolü şöyle tanımladı:

“Protokolü, eğitimde fırsat eşitsizliğini asgari düzeye indirmek amacıyla hayata geçirdik. Verilen bursların toplum nezdinde yarattığı bilincin ve etkinin toplumun her kesiminde yaratılması asıl hedefimiz. Protokolde burs başvurusunda bulunan öğrencilerin ilgili burs formunda belirtilen şartları taşıması halinde ırk, renk, din, dil, yaş, cinsiyet, cinsel eğilim ve yürürlükteki yasalar tarafından korunan diğer etkenlerden bağımsız bir seçim süreci yaşaması maddesi var. Öğrencilerin özel yaşamlarını sorgulamadan veya baskı altına almadan, özel yaşamlarına kayıtsız ve şartsız saygı duyulması da önemli maddelerimizden. Öğrenci bilgilerinin kanunlara uyacak şekilde gizli ve güvenli tutulması ve herhangi bir nedenden ötürü bursu kesilen öğrenciye, nedeni ile birlikte bilgi verilmesi de protokol maddelerinden birkaçı.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics