İnsan Kaynakları 17 HAZİRAN 2017 / 15:22

Çalışan, ‘denge’ istiyor

Küresel İK ve danışmanlık şirketi Randstad’ın İşveren Markası Araştırması tamamlandı. 2000 yılından bu yana gerçekleştirilen, 26 ülkede faaliyet gösteren 5 bin 495 şirkette çalışan 18-65 yaş aralığında 160 binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada öne çıkan sonuç ise iş-yaşam dengesine verilen önemin git gide artması. Randstad İşveren Markası Araştırması 2017 sonuçlarına göre, aktif çalışan kesim içinde en büyük paya sahip Y Kuşağı ve özellikle kadınlar için bir şirketi cazip kılan en önemli iki unsur iyi bir iş yaşam dengesi kurmaya imkan sunması ve işyerinin olumlu atmosferi. Çalışanların sosyal hayatlarını iş yaşamlarıyla dengeleyebildiği, olumlu ofis atmosferinin hakim olduğu şirketler bu yönüyle cazip bulunuyor.
Gelinen noktada çalışanları şirkete çekmek ve elde tutmak için işverenlerin de iyi bir iş-yaşam dengesi sunması önem kazanıyor. Randstad Türkiye ve Yunanistan Yönetici Direktörü Leigh Ostergard, “Çalışan hangi kurumda daha dengeli bir yaşam süreceğine inanıyorsa o kurumu tercih ediyor. Araştırmamız gösteriyor ki, sadece iyi bir maaş ve garantili bir iş yetmiyor. Beklentiler değişiyor. İnsanlar mutlu ve huzurlu ortamlarda çalışmak istiyor. Özellikle Y kuşağı ve kadınlar hem içeride hem de dışarıda var olmak istiyor” yorumunu yaptı.
 
Teknoloji sektörü tercihlerde öne çıkıyor 
Randstad İşveren Markası Araştırması 2017’de, işverenlerin önemsedikleriyle çalışanların gerçekte istedikleri arasındaki tutarsızlıklar da kendini gösteriyor. İşverenlere göre uluslararası kariyer fırsatı büyük bir avantaj olarak sunulup önemsenirken, ankete katılan çalışanların yarısından fazlası bu konunun önemsiz olduğu kanısında. 
Araştırmaya göre; çalışanlar için cazip bir maaş yüzde 58 ile birinci, uzun süreli iş garantisi yüzde 46 ile ikinci en önemli gündem maddeleri. Geçen yılki araştırmada dördüncü sırada yer alan iş-yaşam dengesi ise bu yıl yüzde 45’lik oranla üçüncü olurken, mutlu bir çalışma ortamı ve iyi bir ofis atmosferi de yüzde 43’lük kesim tarafından şirketin cazibesine katkı sağlayan en önemli faktör olarak gösterildi. 
Çalışan kesim tarafından en çok ilgi çeken sektör ise teknoloji. Bilgi teknolojileri ve hizmet sektörü de ilk üçte yer alıyor. Finansal hizmetler, hızlı tüketim sektörü ve lojistik ise en az ilgi çeken üç sektör. Bu arada, ankete katılan çalışanların yüzde 8’i sektör değiştirmek de istiyor. Yüzde 33’lük bir kesim halihazırdaki ücret ve haklarının benzeri teklifler sunulması halinde sektör değiştireceğini belirtiyor.  

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics