İnsan Kaynakları 20 MAYIS 2017 / 22:00

Çalışan annelerin beklentileri net

İnsan kaynakları platformu Eleman.net’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Duyarlar, çalışan annelerin işverenlerinden beklentilerine dikkat çekti ve “Tıpkı beyaz yakalı anneler gibi mavi yakalı anneler de çocukları ile daha çok zaman geçirebilmek istiyor. İşverenlerinden öncelikli beklentileri de bu çerçevede şekilleniyor” bilgisini verdi. Çalışan annelerin, özellikle doğum sonrası alınan izinlere yönelik talepleri olduğunu söyleyen Duyarlar, “Doğum izninin daha uzun tutulması, küçük çocuklarına daha çok zaman ayırmak isteyen annelerin ilk tercihi oluyor. 1 yaşına kadar çocuğu olan annelere günlük olarak tanınan süt izni hakkının birleştirilerek haftada 1 gün izin olarak kullanılması ya da mesainin birkaç saat önce tamamlanması da öncelikli istekler arasında. Trafikteki bekleme süresini azaltmak isteyen anneler açısından çalışma saatlerinin esnek tutulması da beklentilerden biri” örneklerini paylaştı. 
Duyarlar, mavi yakalı annelerin bir isteğinin de kreş hizmetine yönelik olduğuna değinerek, “150’den fazla kadın çalışana sahip işyerlerinin, 0-6 yaş grubundaki çocuklar için kreş hizmeti verme zorunluluğu var. Daha az kadın çalışanı bulunan işyerlerinde çalışan anneler, kendi işyerlerinde de benzer hizmetlerin sunulmasını talep ediyorlar” dedi. Duyarlar’a göre, çocuğun yaşı büyüdükçe, annelerin işyerlerinden beklentileri de değişiklik göstermeye başlıyor. Anneler, okul çağındaki çocukları için kırtasiye yardımının yanı sıra sosyalleşmelerine yardımcı olacak çeşitli etkinliklere katılabilmeleri için de işyerlerinden destek bekliyorlar

Çalışan anne olmanın zorlukları büyüyor
Kariyer.net’in Anneler Günü kapsamında hazırladığı anket, iş hayatındaki kadın çalışanların yaşadığı sıkıntıları ortaya koyuyor. Buna göre; annelerin yüzde 55’i çocuklarının bakımı konusunda çoğunlukla ailelerinden ve akrabalarından destek alıyor. Kreş ve esnek çalışma imkanlarından yoksun olan kadınların yüzde 8’i de çocuğunu bırakacak güvenli bir yeri olmadığı veya bakıcı bulamadığı için iş hayatına ara verdiği bilgisini veriyor. 
Toplam 3 bin 203 kadının yanıtladığı ankete göre, çalışan anneye verilebilecek en büyük destekler arasında esnek çalışma saatleri ve şirket bünyesinde kreşler öne çıkıyor. Anneler, kreş veya bakıcı için ek maddi yardım yapılmasını, doğum izni süresinin uzatılmasını da talep ediyor.
Ankete katılan kadınların yüzde 90’ının çocuğu var. Buna göre, annelerin yarısından fazlası (%55) çocuklarının bakımı konusunda ailelerinden ve akrabalarından destek alıyor. Özel bakıcıyla çalışanların oranı yüzde 20 olurken, çalışan annelerin yüzde 16’sı özel kreşleri tercih ediyor. Ankete katılan çalışanlardan çocuğuna bakacak kişi bulamadığı için işten ayrılanların oranı ise yüzde 8. Çocuğunu çalıştığı şirketteki kreşe gönderen kadınların oranı ise sadece yüzde 1.
Türkiye’de işyerlerinin çok azında kreş bulunduğu da ankette ortaya çıkan bulgular arasında. Buna göre, şirketinde kreş olan anneler, çocuklarını bu kreşlere göndermeyi tercih ediyor. Anket katılımcılarının sadece yüzde 4’ünün şirketinde kreş bulunduğu, yüzde 96’sının şirketinde ise kreş bulunmadığı görülüyor. Ancak ankete katılan kadınların genel talebi şirketlerin bünyelerinde kreş olması veya kreş ve bakıcı yardımı yapılması yönünde.
Anketi cevaplayan kadınların yüzde 99’u dört aylık doğum izninin yeterli olmadığı görüşünde hemfikir. Katılımcıların büyük çoğunluğu ise (%78) bebeklerin sağlıklı gelişimi için doğum izninin bir yıl olması gerektiği kanısında. Kadınların yüzde 71’i “Doğum izni bittikten sonra ücretsiz izin hakkımı kullanırım” görüşünü bildirirken, yüzde 29’u bu soruya olumsuz yanıt veriyor.
Katılımcılara iş hayatında çalışan annelerin sıkıntı yaşadığı başlıklar da soruldu. Buna göre, katılımcıların yüzde 74’ü çalışma saatleri ve koşullarının değişmesi gerektiği kanısında. Kadınların en sık yaşadığı sıkıntılardan bir diğeri güvenilir kreş veya bakıcı bulma sorunu olurken (%60), iş ve sosyal hayat dengesini kurmakta zorluk yaşayan kadınların oranı da yüzde 51. Mesleki yükselme ve terfilerde sorun yaşayanların oranı yüzde 36 olurken, ayrımcı tutum ve davranışlarla karşılaşan kadınların oranının ise yüzde 30.  
Anket sonuçlarına göre, çalışan annelerin hayatının kolaylaşması için atılabilecek adımlar arasında esnek çalışma saatlerinin oluşturulması (%37), bakıcı ve kreş giderleri için ek yardım yapılması (%24), şirket bünyesinde kreş olması (%21), evden çalışma olanağının sunulması (%18) yer alıyor. 

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics