İnsan Kaynakları 06 KASIM 2016 / 06:48

Çalışanların finansal istikrarı diken üstünde

HSBC Grubu’nun “Güvencenin Konforu: Yaşamı Değiştiren Deneyimler” raporu, bireylerin finansal istikrarını olumsuz etkileyen gelişmelere ve bu gelişmelere karşı atılan adımlara dair önemli bulgular içeriyor. 12 ülkeden 12 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre; özel yaşama ilişkin gelişmeler arasında ciddi bir hastalık geçirmek, finansal istikrarı en olumsuz etkileyen olay. Travmatik bir kaza yaşamak ve boşanmak ise finansal durumu sarsan diğer deneyimler arasında.
İş yaşamında ise bireyleri finansal açıdan olumsuz etkileyen deneyimler arasında işsiz kalmak, kariyere ara vermek ve emekli olmak var. Katılımcıların yüzde 85’i işsiz kalmayı finansal olarak negatif bir deneyim olarak tanımlarken, yüzde 74’ü iş hayatına ara vermeyi finansal istikrarı olumsuz etkileyen gelişme olarak görüyor. Emekli olan katılımcıların yüzde 54’ü finansal olarak olumsuz etkilendiklerini belirtiyor. Rapor; bireylerin bu olaylar sonucu oluşan finansal güçlükleri aşmak için attıkları adımları şu şekilde ortaya koyuyor:
1.Harcamaların azaltılması (%52)
2.Harcamaların önceliğe göre yeniden sıralandırılması (%48)
3.Daha fazla birikim yapılması (%42)
4.Birikimlerin kullanılması (%37)
5.Yeni bir birikim hesabı açılması (%26)
6.Yeni bir sigorta poliçesi satın alınması (%22)
7.Kredi veya finansman arayışına girilmesi (%18)
8.Akrabalardan finansal tavsiye alınması (%18)
9.Yatırım yapılması (hisse senedi, tahvil, vb.) (%18)
10.Mevcut sigorta poliçesinin genişletilmesi (%13)
Araştırmaya katılanların yarısından fazlası, geçmişte yaşadıkları olaylar karşısında aldıkları önlemleri göz önünde bulundurduğunda, birikim yapmaya daha erken başlamış olmayı diliyor. Katılımcıların yüzde 37si harcamalarında kesintiye gitmiş olmayı dilerken, yüzde 34’ü ise harcamalarını önceliklerine göre yeniden sıralandırmış olmayı diliyor.
Raporda geleceğe daha iyi hazırlanmak için atılması gereken adımlar dört başlıkta özetleniyor. Buna göre; yaşamı değiştirecek olaylara yönelik plan yapılması ve öngörülemez gelişmelerin finansal etkilerini bu planda hesaba katmak büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra finansal planın; harcama, birikim ve finansman dağılımının yanı sıra bireylerin ve çocuklarının gelecek güvencesini içermesinin önemine işaret ediliyor.
 
ETİKETLER : 1095 HSBC Grubu

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics