İnsan Kaynakları 09 HAZİRAN 2014 / 08:23

Çalışanların yüzde 77’si işyerindeki güvenlik önlemlerini yetersiz buluyor

Eleman.net, Soma’da yaşanan ve 301 kişinin can kaybıyla sonuçlanan maden faciasının ardından, 7 bin 360 şirket yetkilisi ile 8 bin 920 çalışanın katılımıyla ‘İş Güvenliği’ konulu bir anket düzenledi. Ankete katılan çalışanların yüzde 77’si işyerindeki güvenlik önlemlerini yetersiz bulurken, sadece yüzde 23’ü güvenlik önlemlerinin yeterli seviyede olduğunu belirtti. Ankete katılan şirket yetkililerinin yüzde 85’i şirketlerinde risk analizi yapıldığını ifade ederken, yüzde 8’i de risk analizi yapılmadığını belirtiyor.
Eleman.net Genel Müdürü Özlem Demirci Duyarlar, “Çarpıcı sonuçların elde edildiği anket çalışmasına göre, bugüne kadar çalıştıkları şirketlerde iş kazası geçiren ya da böyle bir olaya tanık olan çalışanların oranının yüzde 57 olması, Türkiye’deki iş güvenliği uygulamalarının halen yeterli seviyede bulunmadığı ve bu konuya gerekli önemin verilmediğini gösteriyor” dedi.

Ekipman kullanımıyla iş kazalarına bağlı can kaybı ve yaralanmaları önlemek mümkün
İş güvenliği konusunda doğru ve yeterli ekipman kullanımının önemine dikkat çeken Duyarlar, branşı ne olursa olsun, riskli çalışma koşullarına sahip tüm şirketlerin iş ve işçi güvenliğini sağlayan ekipmanları eksiksiz kullanmaları gerektiğini belirtiyor.
Çalıştığı işyerinde iş kazası geçirmeyen ya da böyle bir olaya tanık olmayan kişilerin oranının yüzde 43’te kaldığına işaret eden Duyarlar, anketten çıkan sonuçları şöyle özetledi:
“İş güvenliği uygulamaları konusunda Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nden destek alan şirketlerin oranı yüzde 63 olurken, şirket bünyesinde iş güvenliği uzmanı bulunduranların oranı yüzde 24. İşverenlerin yüzde 13 gibi önemli bir oranı da şirketlerinde iş güvenliği konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade ediyor. Güvenlik uygulamaları kapsamında kaçış planı oluşturduğunu belirten şirketlerin oranı yüzde 79 iken, oluşturmayanların oranı yüzde 10’a sahip.”
ETİKETLER : Sayı:975

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics