İnsan Kaynakları 05 HAZİRAN 2016 / 08:45

Dertler bitmeyecek madem, başa çıkmayı bilin yeter

Çalışanların iş hayatında, sektörlerine ve konumlarına bağlı olarak pek çok farklı yetkinliğe sahip olması gerekiyor ve ‘’Zorluklarla Başa Çıkma’’ da son yıllarda önemi hızla artan yetkinliklerden biri halini aldı. VUCA kavramı; Soğuk Savaş sonrası oluşan değişken (Volatile), belirsiz (Uncertain), karmaşık (Complex) ve muğlak (Ambiguous) dünyayı tanımlamak üzere 1990’ların sonlarında ABD silahlı kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlanan bir konsept. 2010 yılında Accenture’ın üst düzey yöneticileri kapsayan küresel araştırmasında ise “Zorluklarla Başa Çıkma” yetkinliğinin profesyonel gelişimin yeni ölçütü olduğu sonucu ortaya kondu. 2014 yılında Türkiye’ye gelen a&dc’nin kurucusu Nigel Povah, konuşmasında: “VUCA kalıcıdır, geçmesini beklemeyin!” diyerek VUCA’nın iş dünyası için ‘yeni normal’ olduğunu vurgulamıştı. “Organizasyonel Dayanıklılık” kavramı da bu farkındalık sonucunda gündemdeki yerini korudu. Assessment Systems CEO’su Levent Sevinç, VUCA’nın İK ve yetenek yönetimi üzerinde etkilerini şöyle anlattı:
 
Dayanıklı olan çalışan, şirket için avantaj
“Farklı düzeylerdeki bireylerin zorluklarla başa çıkma yetkinliğinin kurumları nasıl etkilediğine fazla kafa yormuyoruz. Bireysel dayanıklılık henüz organizasyonel dayanıklılık modellerine tam olarak entegre edilmiş değil. İş hayatında zorluklarla başa çıkmak; çok temel olarak, bireyin başarılı olmak ve kişisel etkinliğini sürdürmek için baskılara, zorluklara ve değişime uyum kapasitesi. Organizasyonlar, VUCA dünyasında hayatta kalabilmek ve gelişimlerini sürdürmek için zorluklarla başa çıkabilen güçlü liderler kadar, bu yetkinliği olan takımlara da ihtiyaç duyuyor. Çalışanların zorluklarla başa çıkma düzeyi, performanslarını, dolayısıyla organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmasını ve kârlılığını etkiliyor. Zorluklarla başa çıkma düzeyi yüksek çalışanlar, iş hayatının belirsiz ve hızla değişen yapısı içinde üstün performans gösterebiliyor. Zorluklarla başa çıkma yetkinliğinin geliştirilebilir olması organizasyonların bu konuda yatırım yapabilmesinin önünü açıyor. Assessment Systems’ın Zorluklarla Başa Çıkma Envanteri; bireylerin zorluklarla başa çıkma düzeyini Potansiyeline İnanma, İyimserlik, Hedef Odaklı Hareket Etme, Değişime Uyum, Yenilikçilik, Zorlukların Üstüne Gitme, Duyguları Yönetme ve Destek Arama şeklinde sıralanan sekiz bileşen ile değerlendiriyor. Envanter, bireyin zorluklar karşısında olumlu tepki verme becerisi üzerinde etkili olan psikolojik, zihinsel ve davranışsal kalıpları değerlendirerek kişinin zorluklarla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesine odaklanıyor.” 
ETİKETLER : Assessment Systems 1075

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics