İnsan Kaynakları 13 AĞUSTOS 2016 / 10:44

Ebeveyn, çocuğuna destek olmayı bilmeli

Çocukları dijital dünyada ‘beğen’ tuşuna basmanın ötesine geçirmek gerektiğini vurgulayan Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları Bilgi Teknolojileri Öğretmeni Ferah Öner’e göre, bu konuda hem okullara hem ailelere önemli görevler düşüyor.  Teknolojiyi eğitime doğru ve etkili bir şekilde entegre etmek gerektiğini söyleyen Ferah Öner, çocuklara bilişim teknolojilerini doğru kullandırmak için önerilerde bulundu:
Önemli olan teknolojiyi nasıl kullandığımız ve kullanıcı olarak teknolojiyi yöneten mi yoksa esiri mi olduğumuz. Okula bilgisayarlar almak, bilgisayar laboratuvarları kurmak bu yüzden yeterli değil. Eğitim - öğretim kurumlarında; web sayfası ve sunu hazırlama becerileri, bulut tabanlı veri depolama sistemlerini kullanma, internette etkin arama yapma ve bulunan bilginin doğruluğunu sorgulamak çok iyi öğretilmeli.
Bilgi kullanımı ve paylaşımı ile ilgili telif hakları ve intihal kuralları, interneti güvenli ve sorumlu kullanma becerileri, öğrencilerin bilgi sahibi olması gereken konular.  Ayrıca kod yazmak, yalnızca bu alanda yüksek eğitim almış uzmanların yapabileceği bir iş değil ve doğru uygulamalarla herkes, hem de keyif alarak kod yazabilir.
Kodlama çalışmaları; öğrencilerin algoritmik düşünme,  problem çözebilme, akıl yürütebilme, mantıklı düşünme ve yaratıcılık becerilerini de geliştirir, azim ve sabır kazandırır. Oyun tasarlama gibi etkinlikler, genellikle ekip çalışmasıdır, dolayısıyla iletişim ve birlikte çalışabilme becerilerini de olumlu etkiler.
Maker hareketi; teknolojiyi ve ‘Kendin yap’ (DIY- Do It Yourself) kültürünü bir araya getiren, üretmekten ve keşfetmekten keyif alan bir eğilim olarak öne çıkar. Teknolojiyi doğru kullanma konusunda eğitim kurumları kadar ebeveynlere de önemli sorumluluk düşüyor. Yasaklamak yerine, anne ve babaların kontrollü olması, belli soruları sorup doğru yanıtları alması gerekiyor. 
Çocukla birlikte, çocuğun gelişimine katkı sağlayacak bilgisayar oyunları, film izleme gibi aktivitelerin saatlerini birlikte belirleyip bu karara uymak gerek. Çocuğunuzu bilgisayarda onları geliştirebilecek bulmacalar çözmeye, kelime oyunları oynamaya, web sitesi, oyun, video, stop motion yapmayı öğrenecekleri, 3D tasarım, robot, modelleme yapabilecekleri, yabancı dil öğrenebilecekleri internet sitelerine ya da programlarına yönlendirebilirsiniz. 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics