İnsan Kaynakları 05 ŞUBAT 2017 / 08:20

Eğitmenler de öğrenciler de en yeniye ulaşabilecek

Mobil ders uygulamasını gerçekleştiren, sınıflarda akıllı kürsü kullanarak öğrenci ve akademisyenlerin tüm teknolojik ihtiyaçlarını karşılayan Kadir Has Üniversitesi, geçtiğimiz yıl Steelcase Aktif Öğrenme Merkezi’ni kurarak bir ilke daha imza atmıştı. Aktif Öğrenme Merkezi’nde öğrencilerin ‘workshop’ merkezli eğitim çerçevesinde ders görmesi sağlanıyor. Öğrenciler merkezde teori ve pratiği birleştirerek, derse aktif katılım sağlıyor. Kadir Has Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi’nde çalıştay, seminer ve atölye çalışmaları gibi araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmalar da teşvik edilecek. Akademisyenler ve öğrencilerin mevcut ve gelişen teknolojiyi daha etkin kullanmaları için destek hizmetleri sunulacak. Üniversitede gerçekleştirilen tüm teknolojik girişimler ve mevcut altyapı, Mükemmeliyet Merkezi ile sürekli güncellenip geliştirilecek. Merkez; aynı hedefle faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası diğer kurumlarla işbirliklerini de destekleyecek. Öğrencilerin doğru bilgiyi bulma ve öğrenme konusunda desteklenmesi gerekliliği ışığında özellikle ABD ve Avrupa’daki üniversitelerde hem ilgili alanlarda yapılacak araştırmaları desteklemek hem öğretim elemanları ve öğrencilere çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla farklı yapılarda birimler kuruluyor. Bu hedefle kurulan “Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Merkezi” ile öğretim elemanlarının gelişen teknolojinin faydalarını en etkin biçimde kullanarak, öğretme becerilerini geliştirmek hedefleniyor. Öğrenciler daha etkin öğrenmeye teşvik edilirken, eğitim alanında yapılacak araştırmalar da desteklenecek.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics