İnsan Kaynakları 14 NİSAN 2014 / 08:30

Finansal İK’da yalnızca mali hedefler olmamalı

Hem kurumların hem de çalışanların performanslarının kârlılık ve ciro ile ölçüldüğü yatırım bankacılığı sektöründe, Ünlü & Co Poldy İK’nın işbirliği ile 360 derece performans değerlendirme sistemi kuruldu. Ünlü & Co, 360 derece performans değerlendirme sistemi ile çalışan memnuniyetini artırırken mali hedeflerin yanı sıra kişilerarası yetkinlikler ve yönetsel becerilerin de dikkate alındığı objektif bir değerlendirme yapısına kavuştu.
Grubun toplamda altı şirket bünyesindeki 110 çalışanını kapsayan proje ile finansal İK alanına yenilikçi bir anlayış getiren şirket, yatırım bankacılığı alanında alışılagelmiş kârlılık, müşteri verimliliği, ciro ve benzeri finansal sonuçlara göre kurumsal ve bireysel performans değerlendirme sistemine kişilerarası yetkinlikler ve yönetsel becerileri de ekledi. Özellikle astlarının görüşlerinin dikkate alınmasını sağlayan Poldy İK projesini yöneten Ünlü & Co İK Müdürü Muhittin Zayas, konuyla ilgili şunları söyledi: “Sektörümüzdeki pek çok çalışanın iş yoğunluğu ya da sektörün getirdiği başka sebeplerden ötürü performans değerlendirmesine yeterince zaman ayırmadığını gözlemledik. Yöneticilerin kendi çalışanlarına vermeleri gereken geri bildirimlerde bile bazı sıkıntılar yaşanabiliyordu. Poldy ile birlikte kurduğumuz bu sistem ile hem yöneticilerin astlarını hem de astların yöneticilerini değerlendireceği bir altyapı getirdik. Bunu şirket politikalarımız ile de destekledik. Böylece şirketimizdeki performans değerlendirme süreçlerinin sadeleştirilmesiyle hem çalışanların kendi kariyer planlamalarında hem de şirketin insan kaynakları süreçlerinde bir iyileştirmeye imza attığımızı düşünüyoruz”.
ETİKETLER : Sayı:967

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics