İnsan Kaynakları 13 OCAK 2014 / 08:24

Her çalışan yılda ortalama 5.5 gün eğitim alıyor

TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği tarafından,Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasından seçilmiş bir örneklem grubu üzerinde gerçekleştirilen Kurumsal Eğitim Araştırması, kurumsal eğitim ve gelişim dünyasına ayna tutuyor.
Her bir çalışan, yılda ortalama 5,5 gün eğitim alıyor.
Araştırmaya göre; çalışanlar ortalama olarak yılda 39 saat eğitim alıyor. Bu da her bir çalışanın yılda, yaklaşık 5,5 gününün eğitime ayrıldığını gösteriyor. Bu veri, kurumların, eğitim ve gelişime yaptıkları yatırımın önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Araştırmada, kullanılan eğitim yöntemleri ile ilgili veriler de yer alıyor. Araştırmaya göre; sınıf içi eğitim hala en çok kullanılan yöntem ve bütçede yarıdan fazla pay sınıf içi eğitimlere ayrılıyor. Ancak web tabanlı eğitimlerinde kullanım açısından ön plana çıktığı görülüyor; kurumların yüzde 69’u web tabanlı eğitim yöntemlerini kullanıyor ve bu yöntemler bütçede yüzde 10’luk bir dilimi kapsıyor.
Araştırma, kurum içinde “iç eğitmenlerin” yaygın olarak kullanıldığını ve dışarıdan alınan eğitimlerin çoğunun yerel danışmanlık şirketlerinden alındığını gösteriyor.
Capital 500 şirketlerinde bir eğitim ve gelişim profesyoneline düşen ortalama çalışan sayısı ise 580 kişi. Araştırma verileriyle ulaşılan diğer dikkat çekici sonuçlar şöyle:
Kurumların dışarıdan aldıkları hizmetler içinde yüzde 24’lük en yüksek bütçe payı ile konaklama, ikram, eğitim yeri kiralama gibi operasyonel ve katma değeri düşük başlıklar yer alıyor.
Görüşülen şirketlerin yüzde 40’ının bir eğitim birimi olduğu ve bu birimlerin yarısından fazlasının İK Direktörlüğüne raporlama yaptığı ulaşılan bir başka veri. Bu da, araştırmaya katılan kurumların çoğunda, eğitim bölümlerinin, ayrı bir departman/bölüm ve fonksiyonel alan olarak temsil edilmediğine işaret ediyor.
Kurumların yarısından fazlasında yetenek havuzu bulunuyor. Bir yetenek havuzu olduğunu belirten kurumların büyük çoğunluğu yetenekler için özel bir yetenek gelişim programı uyguluyor ve bu programlara ayrılan pay bütçede önemli bir yer tutuyor.
Araştırma verilerine göre; Türkiye’deki kurumlarda, davranışsal gelişim eğitimleri (softskill) daha fazla odaklanılan bir gelişim başlığı. Eğitim bütçelerinde softskill eğitimlere bütçenin yüzde 42’si ayrılırken, yüzde 37 ile uzmanlık eğitimleri bütçede ikinci paya sahip. Softskill eğitimlerin dağılımına bakıldığında ise yönetsel gelişim programlarına önemli bir pay ayrıldığı görülüyor
ETİKETLER : Sayı:954

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics