İnsan Kaynakları 12 ŞUBAT 2017 / 17:09

İK süreçleri bütünüyle yenileniyor

Dijitalleşme ve yeni neslin kendine has özellikleri, insan kaynakları alanında değişiklikleri beraberinde getirirken, İK profesyonelleri için de yeni uygulamalar 2017'de yaygınlık kazanacak. Yeni nesil işgücünde yetenekleri bulmak, kuruma kazandırmak ve kalıcı olmalarını sağlamak, klasik İK araçlarını kullananlar için 2017'de de zorlayıcı olacak. Bu nedenle, İK profesyonellerinin yeniliklere açık olması büyük önem taşıyor. Assessment Systems CEO'su Levent Sevinç, bu kapsamda İK odaklı yeni belirleyicileri şöyle anlattı: 
1- Çalışan deneyimini iyileştirmek: Yurtdışında yapılan bir araştırmaya göre, adayların yüzde 60’ı işe alım sürecinden memnun kalmıyor, bunların yüzde 72’si de sosyal medyada bu deneyimini paylaşıyor. Bu noktada müşteri deneyiminin iyileştirilmesine odaklanan şirketler, çalışanlarının da işle ilgili deneyimlerinin iyileştirilmesi için İK profesyonellerini görevlendirecek. 
2- Kişiselleştirme: Çalışılan fiziki ortamla ilgili düzenlemeler, kişiselleştirilmiş çalışma alanı oluşturmak öne çıkacak. Bu arada kişiselleştirme, sadece ofis ortamı için değil, çalışana sunulan tüm olanaklar için de ele alınması gereken bir konu ve 2017’de söz konusu esneklik, birçok alanda sergilenecek. Yetenek olarak kabul edilen çalışanlara yönelik ayrıcalıklar ve bunu çalışan bazında ihtiyaçlara paralel yapmak ise bunun ilk akla gelen örneği. 
3- Dijitalleşme: İK alanında çalışanlara yönelik geliştirilen mobil uygulamalar, çalışanın kolayca İK ile ilgili bir işlemi yapmasına olanak veren uygulamalar yaygınlık kazanacak. Örneğin; yeni işe giren ve oryantasyon sürecindeki çalışanların bilgi edinme ihtiyacını kolaylaştırmaya yönelik ya da ilk defa yönetici olmuş çalışanlara zorlandıkları konularda mentorluk hizmeti sunan chatbot’ların kullanılması gibi hizmetler önem taşıyacak. 
4- Performans değerlendirmede yenilikler: Bu konuda öne çıkan başlıklar; performans değerlendirme sürecini gelişim amaçlı gerçekleştirmek ya da çıktılarını terfi, ücret artışı gibi alanlarda kullanmadan, sadece çalışanın gelişimi için kullanmak odaklıydı. Ancak bu konuda iki adım atıldı. Bunların ilki performans değerlendirme sistemini derecelendirme mantığından arındırmak. Diğeri ise çalışana gerçek zamanlı veriye dayalı olarak ve anlık-düzenli, yazılı ve hatta online geribildirimler vermek. Performans değerlendirmenin gelişim odaklı hale gelmesi ile şirketler, çalışanlarına gelişimleriyle ilgili rehberlik sağlayabiliyor. Bir unsur da gelişim önerilerinin kurumun yetkinlikleriyle ve ilgili davranışsal göstergelerle örtüşmesi.
5- İşe alımda dijitalleşme ve veri temelli yaklaşımlar: İşe alım süreçlerinde dijitalleşmenin sağladığı olanaklardan ve veri temelli yaklaşımlardan faydalanmak önem kazanıyor. Dijitalleşme, adaylar hakkında daha fazla ve gerçek zamanlı veri toplamayı mümkün kılıyor. Önemli olan ise bu veriyi etkin ve hızlı analiz edebilmek ve işe alım süreçlerinin verimliliğini artırabilmek adına kullanabilmek. Dijitalleşme ve paralelinde büyük veri kullanımı, işe alım sürecinde aday arama ve değerlendirme sürecini daha etkin, verimli ve hızlı hale getiriyor. 2017'de İK bölümlerinde verileri derleme, analize hazır hale getirme ve analiz ederek modeller oluşturma işlerini yürüten teknik kişilerin görev üstlenmesi de öne çıkacak.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics