İnsan Kaynakları 22 OCAK 2017 / 13:45

İş dünyası, acı gerçeği kabul ediyor

Fujitsu tarafından küresel çapta yaptırılan “Dijitale Hazır: Dönüşüm Çağında Ortak Yaratma” (Fit for Digital: Co-creation in the Age of Disruption) araştırmasına göre, iş liderlerinin yarısından fazlası (%52), dijital dönüşümün şirketlerinin 2021 yılına kadar mevcut durumlarında olmayacağı anlamına geldiği kanısında. Araştırmaya katılan yöneticilerin hemen hemen hepsi (%98) gelecek beş yıl içinde örgütlerinin bu durumdan zaten etkilenmiş ve dijital dönüşüm nedeniyle etkilenmeye devam edeceğini söylerken, yüzde 92'si işletmelerinin dijital dünyada gelişmek için evrim geçirmesi gerektiğini, yüzde 75'i de sektörlerinin temelden değişeceğini düşünüyor. Dijital dönüşüme uyum sağlamayı etkileyen faktörleri de değerlendiren yöneticilerin neredeyse yarısı (%45) C seviye yöneticileri veya kurumsal liderlik takımını işaret ediyor. Araştırma Eylül 2016'da bağımsız araştırma şirketi Censuswide tarafından gerçekleştirildi ve kamu sektörü, finansal hizmetler, perakende ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren bin 180 karar verici katıldı.
İş dünyası liderlerinin çoğunluğu (%72) sayısallaştırmanın onlar için heyecan verici fırsatlar sunduğuna, yüzde 80’i de bu durumun işlerine olumlu yansıyacağına inanıyor. Yöneticilerin yüzde 71'i, dijitalleşen dünyada işletmelerin rekabetçi kalabilmek için daha hızlı yenilik yapmaları gerektiğine inanıyor. 
Fujitsu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve EMEIA ile Amerika Bölgesi Başkanı Duncan Tait, "Bu çalışmanın sonuçları, dijital dönüşüm karşısında gelişme baskısının da olduğunu net bir şekilde gösteriyor" dedi. Dijital dünyada gelişmelere ayak uydurabilmek için ihtiyaç duyulanları sıralayan yöneticilerin neredeyse dörtte üçü (%72), dijital dönüşümü sağlamak için şirketlerine yardımcı olabilecek kuruluşlarla daha stratejik işbirliği yapma ihtiyacının altını çiziyor. Kuruluşların yüzde 73’ü, teknolojinin dijital dünyada başarılı olabilme yeteneğinin merkezinde yer aldığını vurgularken, yüzde 67’si de kuruluşlarının teknoloji alanında uzman üçüncü partilerle işbirliği yapmasının hayati değerinden bahsediyor.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics