İnsan Kaynakları 21 ŞUBAT 2010 / 18:00

Kadir Has Üniversitesi ‘Bilişim ve Toplum’u programına ekledi

Kadir Has Üniversitesi, ders programına yeni bir başlık ekledi. ‘Bilişim ve Toplum’ başlıklı ders Servodata Genel Müdürü Cem H. Bektaş tarafından veriliyor. Yeni program; teorik ve akademik bilgilerin, iş hayatında uygulama anlamında gerçeklerle örtüşmediği inancını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu kapsamda teorik bilgilerin verileceği ders programında, işlenen her konunun sonunda iş dünyasından uzman isimler misafir olacak ve kendi uygulama alanlarıyla ilgili başarı hikayelerini, vaka incelemelerini örencilere aktarıyor. Bu örneklerle dersin pekiştirilmesi amaçlanıyor.
Farklı dallarda alanlarında uzman isimlerin verdiği seminerlerle renklenen derslerde, çok çeşitli alt başlıklara yer veriliyor. Bu başlıklar; İnnovasyon Dünyası, Fütüroloji, Avrupa Birliği İlişkileri – Güncel Sorunlar ve e-Avrupa, Bilişim Hukuku ve Uygulamaları, Bilişim ve Siyaset, Bilişim ve Medya, Nano Teknolojileri, Siyasi Partilerin Bilişim Politikaları, Nasıl Bilgi Toplumu Olunur?, Bilişim ve Çevre, E-Devlet, M-Devlet olarak sıralanıyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics