İnsan Kaynakları 04 EYLÜL 2016 / 14:44

Kayıtdışına karşı yetki belgesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2. el araç ticareti yapacaklara “yetki belgesi” zorunluluğu getiren düzenleme, sektörde olumlu tepkileri beraberinde getirdi. Görüşe sunulan taslağa göre, ikinci el motorlu araç ticaretiyle iştigal edecek tacirler ve esnafın, vergi levhası ve oda kaydının yanı sıra her bir işletmesi için ayrı ayrı “yetki belgesi” alması gerekecek. İkinci el taşıt ticareti yapılan işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalışılabilmesi için “satış sertifikası” alınacak. Satış sertifikasına yönelik eğitim programı, Bakanlık veya Bakanlık tarafından uygun bulunan üniversite ya da meslek kuruluşları tarafından hazırlanıp uygulanacak. Bu işle uğraşmayan kişiler, bir yılda üçten fazla ikinci el araç satışı yapamayacak. Satışa sunulmak üzere ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmelere, teslim edilen ikinci el taşıtlar için taşıtın adına tescilli olduğu kişi ile işletme arasında taşıt teslim belgesi düzenlenecek. Yetki belgeli işyeri tarafından ikinci el taşıt satışı öncesinde ekspertiz raporu alınacak ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilecek. Ekspertiz raporu masrafı işletme tarafından karşılanacak. İkinci el taşıtın motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 6 ay süreyle veya 10 bin kilometreye kadar, satışı yapan veya satışa aracılık eden işletmenin garantisi altında olacak. İkinci el taşıt ticareti yapmayan esnaf ve sanatkârlar ile tacir olmayan özel hukuk tüzel kişilerinin de bir yıl içinde 3’ten fazla ikinci el taşıt satışı yapabilmeleri, bu taşıtların en az 3 yıldır kendileri adına tescilli olması şartına bağlanıyor. Böylece ikinci el taşıt ticaretindeki kayıtdışı faaliyetler ile vergi kayıplarının önüne geçilmesi, merdiven altı galerilerinin ortadan kalkması hedefleniyor.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç,  “Bu düzenleme sektör için milat olacak” derken, çabalarının hükümet nezdinde kabul görerek yasal bir düzenleme halinde somutlaşmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Erkoç, taslağın tarafların görüşüne sunulduğunu ve son şekli verilerek önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini belirtirken, “İkinci el araç ticaretine standart geliyor. Her önüne gelen araç alıp satamayacak, bu iş kurumsallaşacak, mesleğin saygınlığı artacak. Sektörde kayıtdışılık ve tüketici mağduriyeti sona erecek” dedi.
İkinci el araç ticareti ile iştigal eden 100 bin dolayındaki kişiden 65-70 bininin kayıtdışı olduğuna işaret eden Erkoç, “Devlet vergi kaybına uğruyor. Toplum sağlığını tehdit, ayrıca tüketici haklarını ihlal eden kaçak apartman altı galeriler, internet sitelerinde ya da ayaküstü, vekâletle satış yapan kişiler var. Kilometresi ile oynanmış, hasarlı araçları bilmeden alan vatandaşlarımız ciddi mağduriyetler yaşayabiliyor. Sektörümüzde çeşitli suistimaller ve güven problemi yaşanıyordu” dedi. Erkoç, bu olumsuz tabloyu tersine çevirmek için mücadele verdiklerini ve sektörde köklü reformun artık hayata geçme noktasına geldiğini de belirtti.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics