İnsan Kaynakları 30 HAZİRAN 2014 / 08:20

Küresel iş dünyası eğilimleri raporu yayınlandı

10 yıldır Workmonitor çalışmasıyla yılda dört kez iş dünyasının eğilimlerini araştıran Randstad; Avrupa, Asya Pasifik ve Amerika kıtalarını içeren, Türkiye’nin de dâhil olduğu 32 ülkeyi kapsayan yılın ikinci “Global iş dünyası eğilimleri” raporunu yayınladı. “Teknolojinin hızlı yükselişinin iş dünyasındaki etkileri”, “Çalışanların yeni iş arayışları” ve “Kariyer planları” başlıkları altında üç farklı konunun derinlemesine incelendiği Workmonitor’de, teknolojinin gelişmesinden Doğu ülkelerindeki çalışanların daha çok kaygı duyduğu belirlendi.
Küresel olarak çalışanların yüzde 70’inden fazlası teknolojinin işlerindeki etkisinin büyük olduğunu söylerken, ABD’li çalışanların yüzde 80’inden fazlası, Avusturyalı çalışanların yüzde 58, Kuzey ve Batı Avrupalı çalışanların yüzde 62’si teknoloji, internet ve sosyal medyanın hızlı yükselişi ile birlikte karşılarına yeni fırsatlar çıktığını belirtiyor. Kuzey ve Batı ülkelerinde teknolojinin iş dünyasındaki tablosu iyimserken Doğu ülkelerindeki tablo karamsarlığa doğru ilerliyor. Hindistan başta olmak üzere Japonya ve diğer Doğu ülkelerinde çalışanlar işlerini kaybetmekten korkuyor. Özellikle Hintli çalışanların yüzde 59’u iki yıl içinde teknolojinin bu hızla gelişmesiyle işlerini kaybedeceklerine inanıyor. Bu inanç kadınlarda erkeklere oranla daha güçlü. Kadın çalışanların yüzde 72’si önümüzdeki iki yıl içinde işsiz kalabileceklerini belirtirken, sayısallaşma ile birlikte yeni iş yapış biçimlerine uyum sağlamada zorlanan orta yaştaki kadın ve erkek çalışanlar; rekabetin arttığını, daha fazla performans sergilediklerini ve teknolojik dönüşümde zorluk çektiklerini savundular.

Yeni iş arayışı artıyor
Türkiye’nin de dâhil olduğu araştırmada küresel olarak çalışanların yüzde 56’sı her ne kadar mükemmel bir işe sahip olduğunu düşünse de yaptığı işe sadece yaşamını sürdürebilmek için katlandığını belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 75’i iyi bir iş, ofis ve olanaklara sahip olsa bile daha fazla para kazanabilmesi durumunda kariyer planı gözetmeden iş değiştirebileceğini söyledi. Latin Amerika ve Asya’daki çalışanlar iş değiştirme isteğinde en üst sırada yer alırken, Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerindeki çalışanlar iş değişikliğine sıcak bakmadığını belirtti.
Kariyer hedeflerinin de araştırıldığı yılın ikinci Workmonitor’ünde Türkiye, Çin ve Hindistan’daki çalışanların yüzde 74’ü ilk işlerinin sonraki kariyerleri üzerinde önemli ölçüde etkisi olduğunu belirtti. Türkiye, Avrupa ve ABD’deki çalışanların yüzde 47’si mezun oldukları bölümde çalışmak için araştırma yaptıklarını, gelecekteki kariyer hedeflerini bu yönde planladıklarını belirtirken; Hong Kong, Hindistan ve Çin’deki çalışanların yüzde 65’inden fazlası ilk işlerini rastlantısal olarak bulduklarını söyledi. Öte yandan terfi ve teşvik konusunda İtalya başta olmak üzere Avrupa ve Kuzey ülkelerinde girişimlerin arttığı, işverenlerin başta yeni nesil olmak üzere nitelikli iş gücünü ellerinde tutabilmek adına yeni projelerle fırsatlar sundukları tespit edildi.
ETİKETLER : Sayı:978

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics