İnsan Kaynakları 21 EKİM 2017 / 07:20

Kurumsal verimliliğin temelinde İK politikaları var

Şirket potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak şirket yetkinliklerini doğru tanımlamak, buna uygun belirlenen stratejileri doğru uygulamak ve sonuçlarını takip ederek doğru değerlendirmek kurumsal devamlılık adına önem taşıyor. Aday seçildikten sonra kuruma bağlılığı oluşturulamaz, çalışanın performansı doğru değerlendirilemez veya üst düzey yöneticiler ile alt düzey çalışanlar arasında hedef birliği sağlanamazsa yapılan tüm çalışmalar da boşa gider. Bu gerçekler ışığında kurulan Trio İK, kurucu ortağı Berna Büyükutku Boragan ve ekibi ile birlikte, kurumsal hedeflere erişim ve istikrarlı devamlılık sağlıyor, işe alım sonrası tüm İK aşamalarında destek sunuyor. Yeni kurulan, yeniden yapılanma sürecine giren, kurumsallaşma aşamasında olan veya kurumsallaşmış ama kendini geliştirme ihtiyacı duyan firmalar için İnsan Kaynakları Sistem Danışmanlığı, yöneticilerden en alt seviye çalışanlara kadar şirketin mevcut durum ve gelecek planları arasındaki köprüyü kuracak İK uygulamaları ve politikaları geliştirerek Kurum İçi Farkındalık Oluşturma, şirket içindeki her birimin mümkün olan en etkin ve verimli şekilde çalışmasını sağlayan Organizasyonel Gelişim, ve son olarak, şirket DNA’larını göz önünde bulundurup, bunlardan yararlanarak yeni politikalar ve süreçler tasarlanmasını sağlayan Kültürel Süreç Yönetimi konularında destekler Trio İK’nın kadrosu ile elde ediliyor.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics