İnsan Kaynakları 09 MAYIS 2016 / 10:13

Kurumsal verimlilikte (artık) mobilite belirleyici

Economist Intelligent Unit (EIU) tarafından gerçekleştirilen ‘Mobil Çalışana Etki’ başlıklı çalışma, ‘mobil öncelikli’ çalışma ortamları ile çalışanların bağlılıklarında artış arasında ölçülebilir bağlantı kuruyor. Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba’nın sponsor olduğu rapora göre, çalışanlar tarafından mobil teknolojiyi destekleme konusunda ‘öncü’ olarak değerlendirilen şirketler, bu desteği ‘kötü’ olarak nitelendirilen kurumlarla kıyaslandığında verimlilikte (%16), yaratıcılıkta (%18), memnuniyette (%23), bağlılıkta (%21) da artış elde ediyor. Aruba Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Chris Kozup’a göre, çoğu şirket ve çalışanlar, ‘önce mobil’ yaklaşımının avantajlarını daha iyi anlıyor. Geçmişteki çalışmalar artan mobilite ile çalışanların kuruma bağlılığına etki sağlandığını kabul ederken, Kozup, bunun işe yansımasının saptanması noktasında bu araştırmanın önemli olduğunu belirtti. 
Küresel bazda bin 835 çalışanla yapılan anket, birçok çalışanın mobil çalışma ortamının sağladığı avantajlarının bilincinde olduğunu gösteriyor. Çalışanların yüzde 60’ı mobil teknolojinin onları daha verimli kıldığını söylerken, yüzde 45’i de bunun yaratıcılıklarını artırdığı bilgisini verdi. Öte yandan, EIU’nun çalışmasındaki katılımcıların yaşı; mobil teknolojinin onların performansını ve bağlılığını etkilemesinde bir gerekçe değil. Yani mobiliteyi isteyen sadece Y kuşağı değil, tüm çalışanlar. EIU kıdemli editörü Pete Swabey de raporu şu sözlerle değerlendirdi:
“Rapor, CIO’ların çalışanların deneyimlerini geliştirip onların verimliliklerini, yaratıcılıklarını, kuruma bağlılıklarını ve memnuniyetlerini artırmak için mobil teknoloji stratejilerini kullanmak için fırsata sahip olduklarını gösteriyor. Bu; verimlilik ve maliyet optimizasyonunun klasik hedeflerinden de vazgeçmek demek. Ayrıca BT birimlerinin hem organizasyonun stratejik hedeflerine hem çalışanların yaşamlarına daha anlamlı katkılar yapmasına da imkan vermek söz konusu olur.”
Mobil teknolojinin benimsenmesinin iş sonuçlarına etkisini belirlemeyi hedefleyen EIU araştırmasında öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor: 
İstenen yer ve zamanda çalışma imkanı, katılımcıların yüzde 49’unun verimliliklerine en çok etkisinin olduğunu belirtmeleri ışığında, çalışan verimliliği üzerinde temel etkiye sahip.
Katılımcıların yüzde 38’i bunun, işverenden memnuniyetleri üzerinde en büyük etkiye sahip unsur olduğunu da belirtti.
Küresel bazda etkin işbirliği yapmak, yaratıcılığı etkileyen en önemli faktör olarak gösterilirken, bunun kuruma bağlılık üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu yanıtları da kendini gösteriyor.
Daha iyi bir işbirliği ortamı için şirketlerin yüzde 42’si mobil cihazlarda çalışan dijital işbirliği araçları kullanıyor.
Çalışanların yüzde 42’sine göre, bilgiye hızla ve kolaylıkla erişme imkanı, verimlilik seviyelerinde de en büyük etkiye sahip olan unsur. 
Şirketlerin yüzde 54’ü, ofiste herhangi bir yerde veya uzaktan çalışmayı desteklemek için herhangi bir mobil cihazdan şirket ağına erişime izin veriyor.
Bu kurumsal çalışmaya paralel olarak, çalışanların yüzde 32’si için ofiste herhangi bir yerde çalışabilmek, onların yaratıcılıklarını da etkileyen bir faktör.
Şirketlerin yüzde 46’sı mobil özgürlüğü teşvik etmek için herhangi bir yerde mobil bağlantı ile birden fazla çalışanın ofiste farklı zamanlarda aynı masayı kullanabildiği bir ortam sunuyor.  
ETİKETLER : 1071 Aruba

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics