İnsan Kaynakları 09 EKİM 2013 / 13:52

Kuşak farkında BT etkisi

Şirket içi çalışanlar farklı kuşaklardan ve farklı önceliklerle, karakteristik özelliklerle görev yapıyor. Sabırlı ve çalışkan kişiler X kuşağı, girişimci ve tam donanımlılar Y kuşağı, teknoloji ile doğan sabırsız, hızlı olanlar ise Z kuşağı olarak adlandırılıyor. Şapka Danışmanlık‘ın açıkladığı üzere X-Y-Z kuşakları, aile yapısı, iş hayatları ve yaşam tarzlarında birbirinden oldukça farklı. Bu farklılıkların ilk nedeni, zemindeki duygudan doğuyor. X kuşağının zemin duygusu “yokluk, zorluk” iken, Y kuşağında, “talep, acele ve sosyalleşme”, Z kuşağında ise “dönüşüm ve koşulsuz sevgi” olarak görünüyor. Bu tarz farklı zemin duyguları, her alanda kuşak çatışmalarına neden oluyor.

Z kuşağı ile dengelerin daha da sarsıldığını belirten Şapka Danışmanlık’ın kurucusu Müge Çevik, X kuşağının teknolojiyi ileri yaşlarda öğrenmek zorunda kaldığını söylüyor. Y kuşağının çocukluk yıllarında teknoloji yeni yeni gelişmeye başlıyor. Z kuşağı ise doğrudan teknoloji içinde doğuyor, teknolojiyi sadece iş hayatının değil, yaşamının bir parçası olarak görüyor.

Müge Çevik’e göre kuşaklar arası farklılıklar sadece gelişen teknoloji ile sınırlı değil. Değişen dünya ile kuşakların istekleri ve hayattan beklentilerinde de farklılıklar ortaya çıkıyor. X kuşağı iş hayatına girdiği dönemde iş olanaklarının kısıtlı olmasından dolayı, iyi eğitimli ve yabancı dili olan kişilerin azınlıkta olduğu bir dönemden geliyor. Bu dönem, “şirket beklentilerini ön planda tutmak ve uzun yıllar aynı şirkette çalışarak kendine sağlam bir yer edinmek” gibi motivasyonları içeriyor. Daha girişimci, eğitim ve dil konusunda donanımlı olan Y kuşağı, daha çok beklentileri olan, isteklerini açıkca dile getirebilen ve faydanın çift yönlü olduğunu düşünen bir kuşak. Z kuşağı ise iyi bir hayat istiyor ve Çevik’in de belirttiği gibi, bunun için çok uzun beklemeye niyetleri yok. Çevik ekliyor: “Biraz konuşursanız üniversiteden mezun olunca ‘müdür’ pozisyonu, en geç 30’unda üst düzey yöneticilik ve iyi bir maaş bekliyorlar.”

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics