İnsan Kaynakları 04 MAYIS 2015 / 10:21

Nitelikler net, ama kurumsal uyum zayıf

Insititute for the Future ve Vanson Bourne’un gerçekleştirdiği, “Bilgi Nesli: Geleceği Dönüştürme” isimli araştırma mobil, bulut, sosyal ve Büyük Veri’nin bilgiyi nasıl demokratikleştirdiğini ve tüketicilerin beklentilerini nasıl değiştirdiğini ortaya koyuyor. 18 ülkeden direktör seviyesinden CEO, CFO, COO seviyesine kadar toplam 3 bin 600 kişinin katıldığı araştırmada iş liderleri, sahip olunması gereken 5 temel nitelik konusunda hemfikir:

  1. Pazarlardaki yeni fırsatları önden tespit etmek

  2. Şeffaflık göstermek ve güven aşılamak

  3. Çevik şekilde yeniliklere imza atmak

  4. Benzersiz ve kişiye özel deneyimler sunmak

  5. Gerçek zamanlı çalışmak


Az sayıda şirkette uyum var

Bu sıralamayı yapan iş liderleri, az sayıda işletmenin bu niteliklere tam anlamıyla sahip olduğunu ve işletme içinde benimsendiğini de kabul ediyor. İşletmelerin yalnızca yüzde 12’si yeni fırsatları önsezili şekilde tespit edebiliyor, sadece yüzde 9’u çevik yöntemlerle yeniliklere imza atabiliyor, ancak yüzde 14’ü şeffaflık gösterebiliyor ve güven aşılıyor, yalnızca yüzde 11’i kişiye özel deneyimler sunabilirken, sadece yüzde 12’si gerçek zamanlı çalışabiliyor.

Değişim hızı daha da artacak

Araştırma, dijital vatandaşlardan oluşan küresel bir toplumun etkisini araştırdı. Bu bireyler daima internete bağlı ve dünyayı çok farklı görüyor. Araştırma, bu bireylerin yeni beklentilerini ortaya çıkartırken, bu ortamda işletmelerin başarısı ve rekabet edebilmeleri için sahip olmaları gereken en önemli nitelikleri de tanımlıyor. Araştırmaya katılan iş liderlerinin yüzde 96’sı yeni teknolojilerin iş ve ticaret kurallarını değiştirdiğine inanıyor. Yüzde 93’ü teknolojideki son gelişmelerin müşteri beklentilerini tamamen değiştirdiğini ve hemen hemen hepsi de bu değişimin önümüzdeki 10 sene içinde daha da hızlanacağını belirtiyor.

Bilgi paylaşımı ön planda

Bu arada Institute For The Future, araştırmada, teknolojinin 2024 senesine kadar dünyayı nasıl dönüştüreceğine dair tahminlerde de bulundu. Yaşamın neredeyse her unsurunun veriler tarafından yönlendirileceği bir dünyaya yönelime dair güçlü işaretler var.  Bireyler ve kurumlar açık bilgi alışverişleri yoluyla bilgileri satacak, bağışlayacak ya da takas edecek. Cansız nesneler etrafımızda hayat bulacak, daha bilinçli ve bağlı olacak. Karar verme süreci yapay zêka tarafından hiç olmadığı kadar kapsamlı bir hal alacak. Bilgiler karşılıklı iletilebilecek ve birden çok duyuyla algılanabilecek. Tüketiciler yeni araçlar sayesinde kendi gizli bilgilerini daha etkin biçimde kontrol edebilecek.

 
ETİKETLER : 1020